ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Atributy: MZS5_ZS15_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Student si zapisuje všechny povinně volitelné předměty ke zvolenému jazyku.
Ve 3. semestru si volí jeden Zimní výcvikový kurz.
V 7. semestru si vybírá jeden předmět s kódem IPS%.
V 8. semestru si vybírá jiný z předmětů s kódem IPS%.
(% v kódu nahrazuje část kódu)

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ICJp01 Úvod do studia jazyka a fonetika
0/1/0 z 2
ICJp02 Úvod do studia literatury pro mládež
1/1/0 zk 4
IFCp01 Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 1 – se zaměřením na neživou přírodu
0/0/2 z 2
IHVp01 Hudební teorie a přehled dějin hudby
2/0/0 k 2
IMAp01 Základy matematických disciplín
0/2/0 k 3
IOVp77 Úvod do filozofie
1/0/0 z 2
IPPp01 Základy odborné komunikace
0/1/0 k 2
IPPp02 Vstupní pedagogická praxe
0/0/0 z 2
IPSp01 Úvod do pedagogiky a psychologie
2/2/0 zk 6
ITVp11 Zdravotní problematika dětského věku
1/0/1 zk 4
ITVp12 Základy atletiky a pohybových her
0/0/2 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1
0/2/0 z 2
IAJp01 Fonetika a fonologie 1A - AJ
NOW ( IAJp02 )||( IAJp02 ) 0/2/0 z 2
IAJp02 Jazyková cvičení 1A - AJ
NOW ( IAJp01 )||( IAJp01 ) 0/2/0 z 2
IRJp01 Praktická fonetika 1 - RJ
0/2/0 z 2
IRJp02 Jazyková cvičení 1 - RJ
0/2/0 z 2
NJ010 Fonetika němčiny 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1010 Fonetika 1
1/1/0 z 2
FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka
0/0/2.5 z 5
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
0/0/0 z 3
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
IAJp24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
0/0/0 z 2
IBIp05 Praktikum poznávání přírodnin
0/0/1 z 2
ICJp03 Praktická cvičení z českého jazyka
0/1/0 z 3
ICJp21 Kapitoly ze současného českého jazyka 1
1/0/0 k 3
IMAp11 Matematika 1
0/1/0 z 2
IRJp03 Řečové dovednosti 1 - RJ
0/2/0 z 2
NJ011 Jazyková cvičení z němčiny 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
0/0/0 k 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IBIp01 Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 2 - se zaměřením na živou přírodu
0/0/2 z 2
ICJp04 Tvarosloví
0/1/0 zk 3
IHVp02 Harmonie
0/1/0 z 1
IHVp03 Hra na nástroj 1
0/1/0 z 1
IMAp02 Základy algebry
0/2/0 z 2
IPPp04 Základy dramatické výchovy
0/2/0 k 3
IPPp05 Pedagogicko-psychologická praxe
0/1/2 z 4
IPSp02 Sociální psychologie
1/1/0 k 4
ITIp01 Informační technologie 1
0/2/0 z 2
ITVp13 Základy gymnastiky
0/2/0 z 2
ITVp14 Základy turistiky a pobytu v přírodě
0/0/0 z 1
IVVp01 Úvod do studia VV
1/0/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2
0/2/0 zk, z 2
IAJp03 Gramatika 1B - AJ
NOW ( IAJp04 )||( IAJp04 ) 0/2/0 z 2
IAJp04 Jazyková cvičení 1B - AJ
IAJp02 0/2/0 z 2
IRJp04 Gramatika 1 - RJ
2/0/0 z 2
IRJp05 Jazyková cvičení 2 - RJ
0/2/0 z 2
NJ020 Fonetika němčiny 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1011 Fonetika 2
FJ1010 || FJB_FO1S 0/1/0 zk 3
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
0/0/0 z 3
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
IAJp24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
0/0/0 z 2
IAJp25 Podpůrný jazykový kurz 1B - AJ
Pozn.: Předmět je určen pro studenty, které neuspěli v IAJp02
0/2/0 z 2
ICJp05 Česká literatura v čítankách
1/0/0 z 2
ICJp22 Kapitoly ze současného českého jazyka 2
1/0/0 z 2
IMAp12 Matematika 2
0/1/0 z 2
IRJp06 Řečové dovednosti 2 - RJ
0/2/0 z 2
ITVp15 Pohybové aktivity v letní přírodě
0/0/0 z 2
NJ021 Jazyková cvičení z němčiny 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
0/0/0 k 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ICJp06 Skladba
0/1/0 k 2
ICJp07 Literatura pro mládež 1
1/0/0 z 2
IGEp01 Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 3 - se zaměřením na krajinu
0/0/2 z 2
IHVp04 Hra na nástroj 2
0/1/0 z 1
IMAp03 Aritmetika 1
1/2/0 zk 4
IPPp06 Školní pedagogika 1 – teorie výchovy
1/2/0 z 3
IPPp07 Asistentská pedagogická praxe 1
0/1/2 z 3
IPPp23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
0/0/0 z
IPSp03 Vývojová psychologie
1/1/0 k 4
ITIp02 Informační technologie 2
0/2/0 z 2
ITVp21 Základy sportovních her
0/1/0 z 1
ITVp22 Základy rytmické a kondiční gymnastiky
0/2/0 z 2
IVVp02 Umění a tvorba 1
0/2/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3
0/2/0 z 2
IAJp05 Gramatika 2A - AJ
IAJp03 0/2/0 z 2
IRJp07 Gramatika 2 - RJ
2/0/0 z 2
IRJp08 Jazyková cvičení 3 - RJ
0/2/0 zk 2
NJ030 Gramatika němčiny - morfologie 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
0/0/0 z 3
FJ1033 Morfologie 1
1/0/0 z 2
FJ1034 Morfologie 1 - seminář
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1033 Morfologie 1.
0/1/0 z 1
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
IAJp06 Jazyková cvičení 2A - AJ
IAJp04 0/2/0 z 2
IAJp24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
0/0/0 z 2
ICJp23 Kapitoly ze současného českého jazyka 3
1/0/0 z 2
IMAp13 Matematika 3
0/1/0 z 2
IRJp09 Řečové dovednosti 3 - RJ
0/2/0 z 2
ITVp23 Základy zimní turistiky a lyžování
Pozn.: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV
0/0/0 z 4
NJ031 Jazyková cvičení z němčiny 3
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
0/0/0 k 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IBIp02 Aplikace biologie 1 - zahrada jako edukační prostředí
0/0/2 z 2
ICJp08 Slovní zásoba a tvoření slov
0/1/0 z 2
ICJp09 Literatura pro mládež 2
ICJp07 1/0/0 zk 5
IHIp01 Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 4 - se zaměřením na národní dějiny
0/0/2 z 2
IHVp05 Hra na nástroj 3
0/1/0 z 1
IHVp07 Hlasová výchova 1
0/1/0 z 1
IMAp04 Aritmetika 2
0/2/0 z 2
IPPp08 Školní pedagogika 2 – problémy vyučování a učení
1/3/0 zk 6
IPPp09 Pedagogická komunikace
0/2/0 z 2
IPPp10 Asistentská pedagogická praxe 2
1/0/2 z 3
IPSp04 Pedagogická psychologie
1/1/0 k 4
ITVp24 Základy zdravotní tělesné výchovy a psychomotoriky
0/0/2 z 2
IVVp03 Umění a tvorba 2
0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4
0/2/0 z 2
IAJp07 Fonetika a fonologie 2B - AJ
IAJp01 0/2/0 z 2
IRJp10 Gramatika 3 - RJ
2/0/0 zk 4
NJ040 Gramatika němčiny - morfologie 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
0/0/0 z 3
FJ1035 Morfologie 2
FJ1034 || FJB_MO1S 1/1/0 z 2
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
IAJp08 Jazyková cvičení 2B - AJ
IAJp04 0/2/0 z 2
IAJp24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
0/0/0 z 2
ICJp24 Kapitoly ze současného českého jazyka 4
0/0/0 z
IMAp14 Matematika 4
0/1/0 z 2
IPPp03 Jazyky ve škole – propedeutika nejen pro jazykové vzdělávání
0/2/0 z 2
IRJp11 Řečové dovednosti 4 - RJ
0/2/0 z 2
NJ041 Jazyková cvičení z němčiny 4
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
0/0/0 k 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ICJp10 Stylistika
0/1/0 k 2
IHVp06 Hra na nástroj 4
0/1/0 zk 2
IHVp08 Hlasová výchova 2
0/1/0 z 1
IMAp05 Geometrie 1
0/2/0 k 3
IPPp11 Pedagogicko-psychologická diagnostika s praxí 1
1/2/2 z 6
IPPp12 Didaktika elementárního čtení a psaní
1/2/0 k 4
IPPp23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
0/0/0 z
ITVp32 Základy plavání a bruslení
0/0/1 z 1
IVVp04 Umění a tvorba 3
0/2/0 z 2
SOp001 Základy sociální pedagogiky
1/1/0 k 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1014 Jazyková cvičení 1
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1015 Jazyková cvičení 1V.
0/2/0 z 2
IAJp09 Jazyková cvičení 3A - AJ
Pozn.: Předmět je určen studentům NŠ, kteří složili SoZK a připravují se na státnice z AJ.
IAJp05 0/2/0 z 2
IRJp12 Dětská literatura 1 - RJ
0/2/0 k 2
NJ050 Gramatika němčiny - syntax 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1025 Komunikační situace 1
0/2/0 z 3
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
IAJp10 Příprava na soubornou zkoušku z AJ
IAJp08 && IAJp05 && IAJp07 0/2/0 z 2
IAJp11 Souborná zkouška z AJ
IAJp10 0/0/0 SoZk 0
IAJp24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
0/0/0 z 2
IBIp03 Aplikace biologie 2 - praktikum k výuce na školní zahradě
0/0/2 z 2
ICJp25 Kapitoly ze současného českého jazyka 5
1/0/0 z 2
IMAp15 Matematika 5
0/1/0 z 2
IRJp13 Jazyková cvičení a reálie 1 - RJ
0/2/0 z 2
NJ051 Jazyková cvičení z němčiny 5
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
0/0/0 k 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IBIp04 Úvod do didaktiky předmětů o člověku, přírodě a společnosti
0/2/0 z 2
ICJp11 Didaktika literární výchovy 1
1/0/0 z 1
IGEp02 Integrované terénní vyučování
0/0/3 z 2
IHVp09 Praktikum z hudební výchovy
0/1/0 z 1
IMAp06 Geometrie 2
0/2/0 z 2
IPPp13 Pedagogicko-psychologická diagnostika s praxí 2
0/2/2 zk 6
IPPp23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
0/0/0 z
ISPp01 Inkluzivní speciální pedagogika
1/1/0 zk 4
ISPp02 Specifické poruchy učení
0/4/0 zk 6
ITIp03 Aplikace techniky 1
0/2/0 z 2
ITVp33 Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou
0/2/1 z 2
IVVp05 Umění a tvorba 4
0/1/0 zk 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1016 Jazyková cvičení 2
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1017 Jazyková cvičení 2V.
FJ1014 || FJB_JC1 0/2/0 zk, z 2
IAJp12 Praktický jazyk 3B - AJ
IAJp09 0/3/0 z 2
IAJp13 Literatura pro děti - AJ
Pozn.: Předmět je určen studentům NŠ, kteří složili SoZK a připravují se na státnice z AJ.
IAJp11 0/2/0 z 2
IRJp14 Didaktika 1 - RJ
0/2/0 z 2
NJ060 Gramatika němčiny - syntax 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 zk 4

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1026 Komunikační situace 2
0/2/0 z 3
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
IAJp14 Jazyková cvičení 3B - AJ
Pozn.: Předmět je určen studentům NŠ, kteří složili SoZK a připravují se na státnice z AJ.
IAJp11 0/2/0 z 2
IAJp24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
0/0/0 z 2
ICJp12 Jazyková analýza textu
0/1/0 z 2
IMAp16 Matematika 6
0/1/0 z 2
IRJp15 Jazyková cvičení a reálie 2 - RJ
0/2/0 z 2
ISPp04 Strategie intervence problémů v chování žáků ve výuce
0/2/0 z 2
ITIp05 Využití ICT k tvorbě didaktických pomůcek
0/2/0 z 2
NJ061 Jazyková cvičení z němčiny 6
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
0/0/0 k 2


7. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ICJp13 Didaktika českého jazyka 1
0/2/0 z 2
ICJp14 Didaktika literární výchovy 2
0/1/0 zk 3
IFCp02 Didaktika předmětů o přírodě
0/2/0 k 3
IHVp10 Didaktika Hv 1
0/1/0 z 1
IMAp07 Didaktika matematiky 1
1/2/0 z 3
IPPp14 Základy pedagogického výzkumu
0/2/0 zk 4
IPPp15 Souvislá pedagogická praxe 1
0/0/0 z 3
IPPp23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
0/0/0 z
ITIp04 Aplikace techniky 2
0/2/0 z 2
ITVp42 Didaktika tělesné výchovy
0/2/0 k 2
IVVp06 Didaktika výtvarné výchovy 1
0/2/0 z 2

7. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1018 Jazyková cvičení 3
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1019 Jazyková cvičení 3V.
FJ1014 && FJ1016 || FJB_JC1 && FJB_JC2 0/2/0 z 2
FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1
0/1/0 zk, z 2
IAJp15 Praktický jazyk 4A - AJ
Pozn.: Předmět je určen studentům NŠ, kteří složili SoZK a připravují se na státnice z AJ.
IAJp12 0/2/0 z 2
IAJp16 Didaktika 4A - AJ
IAJp11 0/2/0 z 2
IAJp17 Příprava na jazykovou zkoušku z AJ
IAJp14 && IAJp05 && IAJp07 0/2/0 z 2
IAJp18 Jazyková zkouška z AJ
IAJp17 0/3/0 zk 3
IPSp05 Práce s žáky s ADHD a PAS
! NOWANY ( IPSp06 , IPSp07 , IPSp08 ) 0/1/0 z 2
IPSp06 Psychohygiena
! NOWANY ( IPSp05 , IPSp07 , IPSp08 ) 0/1/0 z 2
IPSp07 Psychodidaktika
! NOWANY ( IPSp06 , IPSp05 , IPSp08 ) 0/1/0 z 2
IPSp08 Poradenská psychologie a patopsychologie
! NOWANY ( IPSp06 , IPSp07 , IPSp05 ) 0/1/0 z 2
IRJp16 Didaktika 2 - RJ
0/2/0 z 2
NJ070 Didaktika němčiny 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2

7. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
IAJp19 Jazyková cvičení 4A - AJ
Pozn.: Předmět je určen studentům NŠ, kteří složili SoZK a připravují se na státnice z AJ.
IAJp11 0/2/0 z 2
IAJp20 Výuková praxe 4A - AJ
IAJp11 0/2/0 z 2
IAJp24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
0/0/0 z 2
ICJp26 Kapitoly z didaktiky českého jazyka 1
0/0/0 z 2
IMAp08 Metody řešení matematických úloh
0/2/0 z 2
IRJp17 Jazyková cvičení a reálie 3 - RJ
0/2/0 z 2
IVVp08 Výtvarný ateliér 1
0/3/0 z 3
NJ071 Německé reálie a jazyková cvičení 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
0/0/0 k 2


8. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ICJp15 Didaktika českého jazyka 2
0/2/0 zk 4
IGEp03 Didaktika předmětů o společnosti
0/2/0 k 3
IHVp11 Didaktika Hv 2
0/1/0 z 1
IMAp09 Didaktika matematiky 2
1/2/0 zk 5
IPPp16 Teorie a praxe projektové výuky
0/2/0 k 3
IPPp17 Souvislá pedagogická praxe 2
0/0/0 z 3
IPPp23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
0/0/0 z
ITVp41 Didaktika předmětů o zdraví člověka
0/2/0 k 2
IVVp07 Didaktika výtvarné výchovy 2
0/2/0 zk 3

8. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1020 Jazyková cvičení 4
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1021 Jazyková cvičení 4V.
FJ1014 && FJ1016 && FJ1018 || FJB_JC1 && FJB_JC2 && FJB_JC3 0/2/0 z 2
FJ1050 Základy didaktiky francouzštiny 2
FJ1049 || FJB_ZDF1 0/1/0 z 2
IAJp17 Příprava na jazykovou zkoušku z AJ
IAJp14 && IAJp05 && IAJp07 0/2/0 z 2
IAJp18 Jazyková zkouška z AJ
IAJp17 0/3/0 zk 3
IAJp21 Didaktika 4B - AJ
IAJp11 0/3/0 z 3
IPSp05 Práce s žáky s ADHD a PAS
! NOWANY ( IPSp06 , IPSp07 , IPSp08 ) 0/1/0 z 2
IPSp06 Psychohygiena
! NOWANY ( IPSp05 , IPSp07 , IPSp08 ) 0/1/0 z 2
IPSp07 Psychodidaktika
! NOWANY ( IPSp06 , IPSp05 , IPSp08 ) 0/1/0 z 2
IPSp08 Poradenská psychologie a patopsychologie
! NOWANY ( IPSp06 , IPSp07 , IPSp05 ) 0/1/0 z 2
IRJp18 Didaktika 3 - RJ
0/2/0 k 2
NJ080 Didaktika němčiny 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2

8. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
IAJp24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
0/0/0 z 2
IAJp26 Výuková praxe 4B - AJ
IAJp11 0/2/0 z 2
ICJp27 Kapitoly z didaktiky českého jazyka 2
0/0/0 z 2
IMAp10 Specifické vzdělávací potřeby v matematice
0/2/0 z 2
IRJp19 Jazyková cvičení a reálie 4 - RJ
0/2/0 z 2
ITIp06 Tradiční řemesla v praktickém vyučování
0/2/0 z 2
IVVp09 Výtvarný ateliér 2
0/3/0 z 3
NJ081 Německé reálie a jazyková cvičení 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
0/0/0 k 2


9. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IHVp12 Didaktika Hv 3
0/1/0 zk 2
IPPp18 Školský a třídní management
1/2/0 k 4
IPPp19 Souvislá pedagogická praxe 3
0/0/0 z 4
IPPp23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
0/0/0 z
ISPp03 Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
0/1/0 k 2

9. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1051 Základy didaktiky francouzštiny 3
FJ1049 && FJ1050 || FJB_ZDF1 && FJB_ZDF2 0/2/0 zk 5
FJ3023 Literatura pro děti a mládež
1/1/0 z 2
IAJp18 Jazyková zkouška z AJ
IAJp17 0/3/0 zk 3
IAJp22 Didaktika 5A - AJ
IAJp11 0/2/0 k 3
NJ090 Didaktika němčiny 3
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 zk 4

9. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
IAJp23 Výuková praxe 5A - AJ
IAJp11 0/2/0 z 2
IAJp24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
0/0/0 z 2
ICJp16 Jazykový rozbor
0/1/0 z 2
ICJp17 Světová literatura pro mládež 1
ICJp09 && ! ZS1MP_LSM1 0/2/0 z 2
ICJp18 Průvodce dějinami české literatury 1
0/2/0 z 2
IMAp17 Matematický seminář 1
0/2/0 z 2
IPPp20 Inkluzivní vzdělávání v primární škole
0/2/0 k 3
IPPp21 Úvod do metody instrumentálního obohacování
0/1/0 z 2
IVVp10 Výtvarná výchova ve školní praxi
0/2/0 z 2
NJ091 Německé reálie a jazyková cvičení 3
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
0/0/0 k 2


10. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IPPp22 Souvislá pedagogická praxe 4
0/0/0 z 4
IPPp23 Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
0/0/0 z

10. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

10. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
IAJp24 Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ
0/0/0 z 2
ICJp19 Světová literatura pro mládež 2
ICJp17 0/2/0 z 2
ICJp20 Průvodce dějinami české literatury 2
0/2/0 z 2
IMAp18 Matematický seminář 2
0/2/0 z 2
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
0/0/0 k 2