Slavnosti spojené s úrodou

O slavnostech spojených s úrodou

Jedná se o různé slavnosti dle konkrétní plodiny, která představovala místní úrodu s podobným obsahem – dožínky, vinobraní, dočesná, konopnická a další.

Nejčastěji rozšířená je právě dožínková slavnost spojená s koncem žatvy, což je patrné již z celé řady lokálních označení – dožínky, dožatá, ožatá, obžínky atp. Část z nich je odvozena od konkrétních artefaktů – pojmenování starývěnec na Hané, ale také sousedské výpomoci při žních – pobaba či názvu pohoštění – aldamáš, homola.

V tradiční formě se výrazně projevoval pracovní vztah samotných dělníků provádějících sklizeň a majitele statku (poděkování za úrodu na jedné straně a za práci na straně druhé). Slavnosti dožínek obsahovaly často nejen poděkování konkrétnímu hospodáři, ale také společnou obecní slavnost.

Ústředním motivem byl dožínkový věnec (poslední uvázaný snop). Zpravidla jej zemědělští pracovníci za doprovodu celé řady ritualizovaných praktik (vinše, písně a další) předávali svému hospodáři, který jej často uchovával celý další rok do dalších dožínkových slavností a pracovníky obdaroval především pohoštěním, penězi atp. V celém tomto rituálu je významná symbolika vztahu mezi hospodářem a jeho čeládkou. Neexistuje jednotná forma dožínkového věnce, který vždy vycházel z konkrétních podmínek (sklízená plodina, lokálně specifické kulturní prvky a další). Můžeme se tedy setkat jak s klasickým „věncovitým“ tvarem, tak například homolemi (dožínková koruna), snopy a dalšími.

Ukázka současného dožínkového věnce v podání folklorního souboru
Ukázka současného dožínkového věnce v podání folklorního souboru
(zdroj: https://www.kr-zlinsky.cz/dozinkovy-venec-je-v-rukou-hlavniho-hospodare-hejtmana-stanislava-misaka-aktuality-13371.html)

Jako u všech výše zmíněných obyčejů můžeme i zde vysledovat řadu (lokálně specifických a různorodých) obyčejů a rituálů, pro ukázku si uveďme některé z nich:

  • Ponechání části úrody na poli jako dar Zemi za její plody, často v podobě svazku obilí s kyticí klasů na vrcholu.
  • Stylizování posledního snopu – tzv. baby – do formy ženské figuríny (obdoba dožínkového věnce).
  • Ozdoba polního nářadí při posledním opouštění pole.
  • V případě vinobraní pak sledujeme obyčej zarážení hory, tedy označení vinice s vyzrálým vínem před jeho sklizní (zpravidla kyticí na tyči) s následným zákazem vstupu na vinici pro všechny kromě majitelů a hotařů (s určitými výjimkami, např. těhotné ženy a nemocní).
Dožínkový průvod v obci Podolí u Uherského Hradiště
Dožínkový průvod v obci Podolí u Uherského Hradiště
(zdroj: http://www.obecpodoli.cz/fotogalerie/showgallery/?year=historicke&galleryFolder=dozinky#)

Mapy

Mapa zaznamenaného výskytu dožínek během 20. století

Mapa zaznamenaného výskytu vinobraní během 20. století

Mapa zaznamenaného výskytu dočesné během 20. století