Úvod

Cílem publikace je navázat na naši předchozí publikaci „Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků“ a rozšířit zásobník cviků o pokročilejší cvičení. V této publikaci jsou popsány některé náročnější tréninkové drily pro pokročilé a závodní plavce s využitím speciálních plaveckých pomůcek i bez nich. Publikace je určena plavcům a trenérům, kteří z ní mohou čerpat nová cvičení. V dnešní době je možné již najít mnoho tréninkových tipů, jak zlepšit techniku, kondici atd.. Dostupné materiály mají různou kvalitu, a proto jsme se rozhodli vytvořit tuto publikaci, ve které jsme se snažili shromáždit co nejširší spektrum plaveckých cvičení jak s využitím plaveckých pomůcek (tradičních i netradičních), tak bez nich. Je však třeba si uvědomit, že se nejedná o metodický manuál či popis správné techniky jednotlivých plaveckých způsobů, ale spíše o zásobník cvičení pro rozvoj kondičních schopností i plaveckých dovedností pokročilého plavce. Příkladová videa jsou doplněna o krátký popis, který vysvětluje, k čemu cvičení slouží a na co si dát při jeho provádění pozor. Doufáme, že tato publikace pomůže novým i stávajícím trenérům spojit teorii s praxí a poskytne inspiraci pro rozšíření a zpestření zásobníku plaveckých cvičení.


Autoři publikace

Kateřina Strašilová

Mgr. Bc. Kateřina Strašilová

Centrum celoživotního vzdělávání, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Petr Vajda

PhDr. Petr Vajda

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Dita Hlavoňová

Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.

Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

MUNI/FR/0124/2018
Multimediální elektronický studijní materiál pro předmět specializace II - plavání

Česká odborná literatura v oblasti plavání se zaměřuje převážně na didaktické a teoretické aspekty výuky začínajících a mírně pokročilých plavců. Cílem projektu je vytvořit zásobník cviků s popisem jejich použití a nejčastějších chyb při jejich provádění pro technický i kondiční rozvoj pokročilých a závodních plavců. Rádi bychom tak navázali na publikaci "Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků" a vytvořili zásobník cviků pro pro trenéry všech výkonnostních úrovní..

Tiráž

Plavecké cvičení pro pokročilé plavce

Multimediální elektronický výukový materiál

Strašilová, Kateřina | Vajda, Petr | Hlavoňová, Dita

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2018–2019 Masarykova univerzita