Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L., Scott)

Čeleď: Dryopteridaceae - kapraďovité

1-7(8) C 3

Geoelement: subboreální

Areál: mediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Vytrvalá, trsnatá bylina s oddenkem. Velké rozložené listy jsou v obrysu podlouhle kopinaté, k vrcholu pozvolna zúžené. Čepel je 25–100 cm dlouhá a 10–18 cm široká, měkká, 1–2krát zpeřená. Lístky jsou střídavé, kopinaté, krátce řapíkaté, po stranách dále dělené v úkrojky nebo lístečky. Výtrusnicové kupky přibližně 1,5 mm v průměru, umístěné po 4–6 na rubu lístečků, ostěry jsou ledvinité až téměř okrouhlé.

Ekologie: Druh preferuje zastíněná stanoviště, vyhýbá se silně zamokřeným podkladům. Roste ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách.

Rozšíření: Rozsáhlý areál druhu se rozkládá na severní polokouli, v Eurasii (od Evropy přes Kavkaz, západní Sibiř, Střední Asii a Himálaj do východní Asie) i v Severní Americe a jižním Grónsku.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz