Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kakost smrdutý (Geranium robertianum L.)

Čeleď: Geraniaceae - kakostovité

1-7(8) C 3

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – boreální se suboceánickou tendencí

Rostlina vysoká 20–50 cm. Lodyhy jsou žláznatě chlupaté. Vstřícné lodyžní listy jsou členěny až téměř k hlavní žilce. Čepel listů bývá členěná na 3 až 5 úkrojků a řídce žláznatě chlupatá. Květy jsou karmínově červené až růžové, uspořádané v dvoukvětých vidlanech. Kvete od května až do října.

Ekologie: Roste ve stinných a polostinných listnatých, smíšených i jehličnatých lesích především v lesích suťových, na půdách vlhčích s vyšším obsahem dusíku. Diagnostický druh svazů Galio-alliarion a Centrantho-Parietarion.

Rozšíření: Druh je rozšířen mírném pásu Evropy, na severu Afriky, na Kanárských ostrovech, na Madeiře, Kapverdských ostrovech, Azorech, Kavkaze, Altaji, v západním Himálaji a ojediněle také v Číně a v Japonsku. Druhotně byl zavlečen do USA, Argentiny, Chile, jižní Afriky a na Nový Zéland. V ČR je hojný od nížin až po hory.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (1997): Květena ČR V. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz