Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Jaterník podléška (Hepatica nobilis Schreber)

Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité

2-5 B 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Bylina s tuhými dlouze řapíkatými trojlaločnými listy, které vyrůstají v přízemní růžici až po odkvětu a přezimující. Květ je výrazně modře zbarvený, někdy může být bílý. Kvete brzo na jaře od března do dubna.

Ekologie: Preferuje slabě vlhké až vysychavé půdy, jak vápnité, tak i zásadité. Roste v prosvětlených listnatých a smíšených lesech na kamenitém a hliněném podkladu.

Rozšíření: Jeho areál se rozkládá především ve střední Evropě, ale zasahuje také do Středomoří a částečně i do Asie. V Česku je rozšířen od západu na východ až po Hanou a Moravskou bránu, v Karpatech je vzácný.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: Atlas Florae Europaeae 1999

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm