Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Exponenciální rozdělení: $Ex(\lambda)$

Náhodná veličina $X\sim Ex(\lambda)$, $\lambda>0$ vyjadřuje náhodnou dobu čekání na nějakou událost, která se může dostavit se stejnou šancí každým okamžikem bez ohledu na doposud pročekanou dobu. Střední hodnota doby čekání je $\frac{1}{\lambda}$.

Hustota pravděpodobnosti je tvaru:

\begin{equation} f(x) = \begin{cases} \lambda\mathrm{e}^{-\lambda x} &\text{pro $x \in (0,\infty)$} \\ 0 &\text{jinak}\tag{1.19} \end{cases} \end{equation}

Distribuční funkce je tvaru:

\begin{equation} F(x) = \begin{cases} 1-\mathrm{e}^{-\lambda x} &\text{pro $x \in (0,\infty)$} \\ 0 &\text{jinak}\tag{1.20} \end{cases} \end{equation}

Vztahy pro střední hodnotu a rozptyl:

\begin{align} E(X) &= \frac{1}{\lambda}\tag{1.21} \\ D(X) &= \frac{1}{\lambda^2}\tag{1.22} \end{align}

Exponenciální rozdělení popisuje dobře rozdělení životnosti zařízení, u kterých k poruše dochází v důsledku náhodných příčin, ne v důsledku opotřebení nebo únavy materiálu, řídí se jím též spolehlivost zařízení a rozpad radioaktivních látek. Někdy se označuje jako rozdělení "bez paměti", protože informace o tom, že událost nenastala $k$ hodin, nemění pravděpodobnost, že nastane v dalších $m$ hodinách.

Software STATISTICA používa pro výpočet hustoty funkci $Expon(x;lambda)$, pro výpočet distribuční funkce funkci $IExpon(x;lambda)$, kde:

$lambda$ - parametr $\lambda$.

Příklad 1.7:

Životnost určitého výrobku se řídí exponenciálním rozdělením se střední hodnotou životnosti 200 hodin. Určete pravděpodobnost, že daný výrobek:

  1. bude funkční nejvýše 150 hodin,
  2. bude funkční alespoň 250 hodin.
postup
postup v programu Statistica

Víme, že: $E(X) = 200$ hodin, tedy $X \sim Ex(\frac{1}{200}), \lambda=0,005$.

  1. $P(X \leq 150) = F(150) = 1-\mathrm{e}^{-\frac{150}{200}} = 0,527633$

    S pravděpodobností 52,76 % bude výrobek funkční nejvýše 150 hodin.

  2. $P(X \geq 250) = 1-P(X \leq 250) = 1-F(250) = \mathrm{e}^{-\frac{250}{200}} = 0,2868$

    Pravděpodobnost funkčnosti výrobku vyšší než 250 hodin je 28,68 %.

Příklad 1.8:

Určité zařízení se porouchá v záruční době 350 hodin s pravděpodobností 15 %. Určete střední dobu životnosti daného zařízení, jestliže doba životnosti zařízení se řídí exponenciálním rozdělením.

postup

Náhodná veličina X, doba životnosti zařízení, se řídí rozdělením: $X\sim Ex(\lambda)$. Potřebujeme určit daný parametr $\lambda$. Víme:

$P(X\leq 350)=0,15 \Leftrightarrow F(350) = 0,15 \Leftrightarrow 1-\mathrm{e}^{-350\cdot \lambda} = 0,15 \Leftrightarrow \mathrm{e}^{-350\cdot \lambda}= \\ = 0,85 \Leftrightarrow -350\cdot \lambda = -0,1625189 \Rightarrow \lambda = 4,6434\cdot 10^{-4}$

Střední doba životnosti zařízení je tedy přibližně: $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 2\,153,59$ hodin.

postup v programu Statistica

Vykreslení funkce hustoty a distribuční funkce náhodné veličiny $X \sim Ex(2)$ pomocí pravděpodobnostního kalkulátoru:

v menu vybereme: Statistiky - Kalkulátory - Rozdělení - vybereme rozdělení Exponenciální, $lambda$ - napíšeme 2, $exp$ napíšeme 0, zaškrtneme Vytv. graf - Výpočet.

dokument Statistica
RNDr. Marie Budíková, Dr. a kol. |
ÚMS, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2016

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041