4.6 Data na webu

4.6.1 Ekonomické databáze

R má i balíky, které umí přímo načítat data z některých ekonomických databází. Za zmínku stojí zejména:

  • eurostat umí přímo načíst data z Eurostatu
  • WDI umí přímo načíst makroekonomická data z World Development Indicators, které poskytuje Světová banka
  • Quandl načítá různá ekonomická a finanční data, viz https://www.quandl.com/tools/r
  • quantmod umí načíst některá finanční data, např. z Fedu, viz http://www.quantmod.com

Balík Ecdat poskytuje spoustu datasetů pro ekonometrii.

4.6.2 Google API apod.

Některé balíky v R umožňují číst data z různých služeb Google a podobných internetových firem. Např.

  • ggmap - využívá mapy z Google k vizualizaci dat, zjištění adres, GPS lokací, dojezdových vzdáleností apod.
  • gtrendsR – spojení s Google Trends
  • twitteR – spojení s API Twitteru
  • Rfacebook – spojení s API Facebooku