Přihlášení do IS MU

Plnění projektu

Aktivity v projektu

Složení týmů

 • Dne 6. března 2012 proběhlo malé školeni "Interaktivní osnovy v IS MU a přehled činnosti Servisního střediska" pro vyučující Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU.
  Školení Interaktivní osnovy v IS MU a přehled činnosti Servisního střediska. Školení Interaktivní osnovy v IS MU a přehled činnosti Servisního střediska.
 • Dne 4. listopadu 2011 se konalo školení k IS MU pro nové zaměstnance Masarykovy univerzity. Školení proběhlo v budově Rektorátu MU.
  Školení pro nové zaměstnance. Školení pro nové zaměstnance.
 • V průběhu měsíce září 2011 proběhlo školení "Základy práce s Informačním systémem" pro studenty prvního ročníku na Fakultě sportovních studií, na Pedagogické fakultě a na Přírodovědecké fakultě (v rámci akce Prvákoviny).
  Školení pro studenty prvního ročníku na FSpS. Školení pro studenty prvního ročníku na FSpS. Školení pro studenty prvního ročníku na PedF. Školení pro studenty prvního ročníku na PedF. Školení pro studenty prvního ročníku na PřF.
 • 15. září 2011 zorganizovaly pracovní týmy techniků open space konferenci, na které se mohli účastníci nechat inspirovat nejnovějšími technologiemi využívanými ve výuce, okoukat díla svých kolegů, vyzkoušet si e-learningové nástroje IS MU nebo si jen nezávazně popovídat o e-learningu u kávy. Formát „open space“ (otevřený prostor) umožnil zastavit se u těch stanovišť, která účastníky zaujaly a neztrácet čas s tím, co v IS MU znají nebo běžně používají. V paralelním bloku představili své zkušenosti uživatelé aktivně používající e-learning ve výuce, využívající služeb servisního střediska nebo publikující na Elportále. Součástí konference byl prakticky zaměřený workshop, jehož náplní bylo kromě výuky tvorby prezentací v aplikaci MS PowerPoint také zaškolení v libovolné aplikaci v IS MU.
  Záštitu nad konferencí měl rektor Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Počet účastníků konference byl 88 osob z cílové skupiny projektu.
  Stránky konference: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/15_09_2011/index.html
  Fotogalerie: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/15_09_2011/index.html#fotogalerie.
 • V červnu a červenci 2011 probíhala na některých fakultách školení zacílená na nové nastupující studenty, kteří se dostavili k zápisu. Studenti se seznámili s Informačním systémem Masarykovy univerzity, především s agendami potřebnými pro zdárný průběh studia a dobrou orientaci v systému.
  Školení pro studenty, kteří se dostavili k zápisu. Školení pro studenty, kteří se dostavili k zápisu. Školení pro studenty, kteří se dostavili k zápisu. Školení pro studenty, kteří se dostavili k zápisu. Školení pro studenty, kteří se dostavili k zápisu. Školení pro studenty, kteří se dostavili k zápisu.
 • Ve dnech 16. a 17. března 2011 probíhaly dvě prezentace s praktickými ukázkami pro vyučující Přírodovědecké fakulty, Lékařské fakulty i Fakulty sportovních studií. Tématem byly nové aplikace v IS MU, včetně informací o novém Záznamníku učitele, novinkách v e-learningových aplikacích i novém vyhledávání.
  Prezentace s praktickými ukázkami o nových aplikacích v IS MU. Prezentace s praktickými ukázkami o nových aplikacích v IS MU. Prezentace s praktickými ukázkami o nových aplikacích v IS MU. Prezentace s praktickými ukázkami o nových aplikacích v IS MU.
 • Dne 3. března 2011 se na Právnické fakultě konala prezentace k nástroji na vyhledávání plagiátů v IS MU. Účastníci se kromě obecných informací mohli podívat i na praktické ukázky kontroly dokumentů.
  Prezentace k nástroji na vyhledávání plagiátů v IS MU. Prezentace k nástroji na vyhledávání plagiátů v IS MU.
 • Dne 5. 1. 2011 se na Filosofické fakultě konala konference, která si kladla za cíl zmapovat situaci kolem IT technologií na FF a nabídnout e-learningové možnosti pro vyučující. V rámci této konference technik představil vše, co IS umí a nabídl podporu jak techniků na fakultě, tak služby multimediálního střediska.
  Možnosti e-learningových agend v ISu MU.
 • Dne 21. 10. 2010 proběhlo na Filozofické fakultě Školení e-learningových agend pro učitele a doktoranty. Účastníci byli seznámeni se základními agendami IS MU, s praktickými zkušenostmi vyučujících a novinkami v oblasti tvorby e-learningové podpory.
  Školení e-learningových agend pro učitele a doktoranty na FF. Školení e-learningových agend pro učitele a doktoranty na FF.
 • Dne 17. 09. 2010 se na Přírodovědecké fakultě konala Konference o e-learningu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 • V září 2010 proběhla série prezentací pro studenty prvních ročníků MU.
  Na jednotlivých prezentacích některých fakult byla zjišťována zpětná vazba účastníků, vyhodnocení jednotlivých anket:
  Pedagogická fakulta (PDF)
  Přírodovědecká fakulta (PDF)
  Fakulta informatiky (PDF)
  Prezentace na Pedagogické fakultě. Prezentace na Pedagogické fakultě. Prezentace na Přírodovědecké fakultě. Prezentace na Pedagogické fakultě. Prezentace na Právnické fakultě. Prezentace na Přírodovědecké fakultě. Prezentace na Filozofické fakultě. Prezentace na Filozofické fakultě. Prezentace na Pedagogické fakultě.
 • V červnu a červenci 2010 probíhala postupně na všech fakultách školení zacílená na nové nastupující studenty, kteří se dostavili k zápisu. Studenti se seznámili s Informačním systémem Masarykovy univerzity, především s agendami potřebnými pro zdárný průběh studia a dobrou orientaci v systému.
 • Dne 14. 6. 2010 proběhlo v budově rektorátu školení pro nové zaměstnance Masarykovy univerzity.
 • Ve dnech 24. 3., 25. 3. a 29. 3. 2010 se konala na Přírodovědecké fakultě prezentace pro akademické pracovníky se zaměřením na e-learningové agendy a publikace.
 • Dne 26. 3. 2010 se konalo na Katedře ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty školení se zaměřením na e-learningové agendy pro tzv. e-asistenty.
 • Dne 12. 3. 2010 se konalo školení o možnostech e-learningu v IS MU pro pracovníky výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX) na Přírodovědecké fakultě.
 • Dne 9. 12. 2009 proběhla úvodní prezentace o možnostech e-learningu v ISu pro Ústav geologických věd PřF.
 • Dne 10. 11. 2009 proběhlo školení Optimalizace katalogu předmětů pro vyučující a garanty oborů Filozofické fakulty.
 • Dne 6. 11. 2009 proběhlo v budově rektorátu školení pro nové zaměstnance Masarykovy univerzity.
 • Dne 14. 10. 2009 proběhla prezentace pro vyučující FSS o e-learningu a nástrojích v IS.
 • V průběhu měsíce září a října 2009 proběhla série prezentací zaměřených na Katalog předmětů 2009/10 a jeho plnění.
 • V podzimním semestru 2009 probíhal Stipendijní program na podporu e-learningových aktivit magisterských a doktorských studentů PrF MU. V rámci něj se konala jak prezentace, tak i hromadné školení pro účastníky.
 • Dne 15. 9. 2009 proběhlo školení o e-learningu pro Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty.
 • V září 2009 proběhla série prezentací pro studenty prvních ročníků MU.

Poznámka: Seznam prezentací na této stránce není úplný, proběhlo jich více.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logolink OP VK

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ