ZLCH0732p Chirurgie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (přednášející)
MUDr. Alena Berková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Gladiš, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Roman Hasara (přednášející)
MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (přednášející)
MUDr. Petra Kocourková (přednášející)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Kříž (přednášející)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (přednášející)
MUDr. Vadim Prudius, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Mojmír Přívara (přednášející)
MUDr. Michal Reška, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Roubal, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Suchomelová (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Šilhart (přednášející)
MUDr. Roman Švehlák (přednášející)
MUDr. Libor Urbánek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Richard Veselý (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (přednášející)
MUDr. Tamara Vystrčilová (přednášející)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Hanslík (cvičící)
MUDr. PharmDr. Martin Potrusil (cvičící)
Kateřina Grosche (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
I. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Kučerová
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (40,00 %), II. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (10,00 %), Chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (10,00 %), Klinika úrazové chirurgie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (20,00 %), Klinika operační onkologie – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta (10,00 %), Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie – Lékařská fakulta (10,00 %)
Rozvrh
St 19. 10. 14:00–15:40 B11/234, St 26. 10. 14:00–15:40 B11/234, St 2. 11. 14:00–15:40 B11/234, St 9. 11. 14:00–15:40 B11/234, St 16. 11. 14:00–15:40 B11/234, St 23. 11. 14:00–15:40 B11/234, St 30. 11. 14:00–15:40 B11/234, St 7. 12. 14:00–15:40 B11/234
Předpoklady
ZLCH0631c Chirurgie I - cvičení && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ( ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. || ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška ) && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem poředmětu je seznámit studenty formou přednášek se základní problematikou chirurgie hlavy, krku, hrudníku (mediastinum, jícen, plíce) a břicha (žaludek, duodenum, tenké střevo, tlusté střevo, rektum, anus, pankreas, játra a žlučové cesty, břišní kýly) - incidence, etiologie, patogeneze, diagnostika, terapie, prognóza.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování třísemestrálního předmětu:
- znát anatomii hlavy, krku a hrudníku, včetně topografické anatomie.
- znát onemocnění v jednotlivých oblastech a jejich diagnostiku.
- znát rovněž problematiku traumatologie této oblasti.
- schopen diferenciální diagnostiky onemocnění v uvedených třech oblastech a znát léčbu těchto onemocnění.
- schopen teoreticky zvládnout krvácení v uvedených oblastech hlavy a krku, znát základy sutury tkání a základy anestézie.
- mít povědomí o všeobecné chirurgii v celé její šíři
Osnova
  • chirurgie hlavy a krku
  • chirurgie mléčné žlázy, traumatologie hrudníku
  • chirurgie plic, mediastina, jícnu
  • kýly břišní, brániční
  • chirurgie sleziny, pankreatu
  • chirurgie jater a žlučových cest
  • chirurgie žaludku, duodena a tenkého střeva
  • chirurgie tlustého střeva, rekta a anu
Literatura
  • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2000, 575 s. ISBN 8072620932. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě splnění požadované docházky.
Informace učitele
Přednášky z chirurgie jsou společné s oborem všeobecné lékařství (4 ročník)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.