aVLAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Hudáček (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., FESAIC (přednášející)
MUDr. Milan Kratochvíl (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
MUDr. Václav Vafek (přednášející)
MUDr. Kamil Vrbica (přednášející)
MUDr. Tereza Bönischová (cvičící)
MUDr. Jana Čerňanová (cvičící)
MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Hrdý (cvičící)
MUDr. Miloš Chobola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Klabusayová, DESAIC (cvičící)
MUDr. Martina Klincová, DESAIC (cvičící)
MUDr. Marek Kovář (cvičící)
MUDr. Tereza Kramplová (cvičící)
MUDr. Marek Lukeš (cvičící)
MUDr. Michaela Richtrová (cvičící)
MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC (cvičící)
MUDr. Martin Slezák (cvičící)
MUDr. Eva Straževská (cvičící)
MUDr. Pavel Štětka (cvičící)
MUDr. Lucie Štětková (cvičící)
MUDr. Michaela Ťoukálková (cvičící)
MUDr. Martin Vavřina (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (33,00 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (34,00 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (33,00 %)
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení && aVLDI7X1c Diagnastické zobr. metody -cv. && aVLOT7X1c Otorinolaryngologie - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění základům intenzivní medicíny. Přednášky zahrnují příčinu , diagnostiku a léčbu nejčastějších kritických stavů. Součástí je dále vysvětlení specifických postupů v intenzivní medicíně jako je umělá plicní ventilace a rozšířená kardiopulmonální resuscitace.
Osnova
 • Pediatrická problematika v intenzivní medicíně. Nutriční podpora v intenzivní péči. Poruchy acidobazické rovnováhy, iontové poruchy u kriticky nemocných. Sepse, nozokomiální nákazy Akutní intoxikace Intenzivní medicína. Monitorace hemodynamiky a metabolizmu kriticky nemocných. Šokové stavy. krystaloidy, koloidy. Zásady podpory krevního oběhu. Polytrauma z pohledu IM Krevní náhrady, hematologická problematika v intenzivní péči. Poruchy vědomí, status epilepticus. Respirační selhání. Status asthmaticus
Literatura
  povinná literatura
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. [Olomouc: EPAVA, 2014, 279 s. ISBN 9788086297415. info
 • DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015:. časopis Urgentní medicína. MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, Ročník 18 ISSN 1212-1924, https://cprguidelines.eu – záložka 2015 Guidelines – Translations – Czech.
 • Perkins GD, Handley AJ e al. Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Resuscitation.2015 Oct;95:81-99.
 • Soar J, Nolan Jpet al. Adult advanced life support section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015 Oct;95:100-47
 • ABC of intensive care. Edited by Graham Nimmo - Mervyn Singer. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Blackwell Pub., 2011, xi, 76. ISBN 9781405178037. info
  doporučená literatura
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014, xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
 • Náhradní obsah: Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 1047-1051, 5 s. ISBN 978-80-7492-066-0
Výukové metody
Přednášky jsou pro studenty povinné. Hlavní výukovou metodou jsou prezentace v PPT.
Metody hodnocení
závěrečné hodnocení : písemný test a ústní zkouška, podmínka ke zkoušce zápočet z předmětu Intenzivní medicína cvičení
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.