aVLAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Hudáček (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milan Kratochvíl (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Igor Sas (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
MUDr. Martin Slezák (cvičící)
MUDr. Eva Straževská (cvičící)
MUDr. Iveta Zimová (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Irena Vaďurová (pomocník)
Garance
MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení && aVLDI7X1c Diagnastické zobr. metody -cv. && aVLOT7X1c ORL - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to understand the basics of intensive care medicine. Lecture consist of ethiology, diagnostics and treatment of most frequent critical conditions. The specific management of critically ill will be explained, including mechanical ventilation and advanced cardiopulmonary resuscitation.
Výstupy z učení
On the end of the course the student will be able to perform basic cardiopulmonary resuscitation and and will understand how to perform advance cardiopulmonary resuscitation. The student will be able to asses the critical ill patient.
Osnova
 • Basic Life Support (BLS). Foreign Body Airway Obstruction Algorithm (FBAO) Defibrillation (Principles, indications). BLS + AED algorithm (Automatic External Defibrillator) Airway management Advanced Life Support Algorithm (ALS) ALS - Bradycardia Algorithm ALS - Tachycardia Algorithm Drugs for ALS (Indication, dosing, routes of drug administration). Post-resuscitation Care Reversible causes of cardiac arrest - 4H & 4 T (management during ALS). PEA (Pulseless Electrical Activity) Respiratory Failure (Background, classification). Oxygen Therapy (Equipment, indication, specific situation (COPD, ACS)) Principles of Artificial Ventilation (Invasive+Non-invasive) ARDS (Oxygenation Failure) Severe COPD a asthma (Ventilatory Failure) Circulatory Failure – Shock (Definition, types, management and monitoring) Vasoactive drugs (vasopressors, inotropes). Fluid Therapy (Crystalloids, Colloids) Arrhythmias in ICU (Diagnostics, drugs, cardioversion, cardiac pacing) Acute Heart Failure. Cardiogenic Shock Sepsis. Septic Shock Anaphylactic Shock. Obstructive Shock (Massive Pulmonary Embolism) Hemorrhagic Shock (Blood Products Therapy). Massive Bleeding (Life-Threatening Hemorrhage) Disorders of Consciousness (Definition, differential diagnostics, management). Seizures Acid-Base Disorders (Approach, definitions, simple disorders, therapy). Electrolytes Disorders (Hyperkalemia, hypo- and hypernatremia) Nutrition in Intensive Care Acute Renal Failure -Acute Kidney Injury (Renal Replacement Therapy (IHD x CRRT)) Acute Liver Failure (Approach, differential diagnostics and management) Hospital Acquired Infection (Definition). Principles of ABX (Antibiotics) treatment in Intensive Care Severe Brain Trauma (Brain edema, Intracranial Hypertension, Donor Program -principles) Severe Trauma-Polytrauma (Approach and management) Poisoning (General approach, eliminations, antidotes). Alcohols, CO and Acetaminophen poisoning
Literatura
  povinná literatura
 • Perkins GD, Handley AJ e al. Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Resuscitation.2015 Oct;95:81-99.
 • Soar J, Nolan Jpet al. Adult advanced life support section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015 Oct;95:100-47
 • ABC of intensive care. Edited by Graham Nimmo - Mervyn Singer. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Blackwell Pub., 2011. xi, 76. ISBN 9781405178037. info
 • Oxford Handbook of Critical Care, Mervyn Singer, Andrew Webb,26 Mar 2009, 704 pages, ISBN-10: 0199235333
  doporučená literatura
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014. xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
 • Oxford Textbook of Critical Care, Edited by Andrew Webb, Derek Angus, Simon Finfer, Luciano Gattinoni, and Mervyn Singer, Published: 26 May 2016, 1,960 Pages, ISBN: 9780199600830
Výukové metody
Lectures are obliged. The main teaching method is with a support of PPT.
Metody hodnocení
závěrečné hodnocení : písemný test a ústní zkouška, podmínka ke zkoušce zápočet z předmětu Intenzivní medicína cvičení
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/aVLAM9X1p