aVLAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milan Kratochvíl (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Igor Sas (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Slezák (cvičící)
MUDr. Eva Straževská (cvičící)
MUDr. Iveta Zimová (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Dagmar Skácelová (pomocník)
Irena Vaďurová (pomocník)
Garance
MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení && aVLDI7X1c Diagnastické zobr. metody -cv. && aVLOT7X1c ORL - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění základům intenzivní medicíny. Přednášky zahrnují příčinu , diagnostiku a léčbu nejčastějších kritických stavů. Součástí je dále vysvětlení specifických postupů v intenzivní medicíně jako je umělá plicní ventilace a rozšířená kardiopulmonální resuscitace.
Osnova
 • Pediatrická problematika v intenzivní medicíně. Nutriční podpora v intenzivní péči. Poruchy acidobazické rovnováhy, iontové poruchy u kriticky nemocných. Sepse, nozokomiální nákazy Akutní intoxikace Intenzivní medicína. Monitorace hemodynamiky a metabolizmu kriticky nemocných. Šokové stavy. krystaloidy, koloidy. Zásady podpory krevního oběhu. Polytrauma z pohledu IM Krevní náhrady, hematologická problematika v intenzivní péči. Poruchy vědomí, status epilepticus. Respirační selhání. Status asthmaticus
Literatura
  povinná literatura
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. [Olomouc: EPAVA, 2014. 279 s. ISBN 9788086297415. info
 • DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015:. časopis Urgentní medicína. MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, Ročník 18 ISSN 1212-1924, https://cprguidelines.eu – záložka 2015 Guidelines – Translations – Czech.
 • Perkins GD, Handley AJ e al. Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Resuscitation.2015 Oct;95:81-99.
 • Soar J, Nolan Jpet al. Adult advanced life support section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015 Oct;95:100-47
 • ABC of intensive care. Edited by Graham Nimmo - Mervyn Singer. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Blackwell Pub., 2011. xi, 76. ISBN 9781405178037. info
  doporučená literatura
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014. xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
 • Náhradní obsah: Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 1047-1051, 5 s. ISBN 978-80-7492-066-0
Výukové metody
Přednášky jsou pro studenty povinné. Hlavní výukovou metodou jsou prezentace v PPT.
Metody hodnocení
závěrečné hodnocení : písemný test a ústní zkouška, podmínka ke zkoušce zápočet z předmětu Intenzivní medicína cvičení
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.