aVLCH11XX Chirurgie - SRZ

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: SRZk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Rovný, MBA (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (cvičící)
Kateřina Grosche (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Bc. Markéta Neckařová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
I. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (50,00 %), Chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (50,00 %)
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLNE9X1p Neurologie - přednáška && aVLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && aVLDV7X1p Dermatovenerologie - před. && aVLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && aVLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1 && aVLVL9X62c Vnitřní lékařství - blok 2 && aVLVL9X63c Vnitřní lékařství - blok 3 && aVLVL9X64c Vnitřní lékařství - blok 4 && aVLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 && aVLVL101 Vnitřní lékařství && aVLIN9X22p Infekční nemoci II && aVLCH091 Chirurgie && aVLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && aVLON9X1p Klinická onkologie - př && aVLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && aVLPD1033c Pediatrie III - cvičení && VYCET ( 1 , aVLAL091 Anesteziologie a léčba bolesti , aVLDO091 Klinická onkologie v pediatrii , aVLAF091 Aplikovaná a klinická farmak. , aVLKB091 Clinical Biochemistry , aVLFP091 Fyziologie a patologie novoroz , aVLAP111 Practical skills ) && aVLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && aVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII && aVLSP03X Samostatná práce-VL && ( aVLPG1022c Porodnictví a gynekologie II-c || aVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie ) && aVLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && aVLPX084t Prázdninová praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the state exam of surgery is to verify the students knowledge of the general and special surgery in a full scale. Student has to be able to make clinical examination of the patient, differential diagnostics assessment and to propose next treatment. Student should be familiar with the acute surgical illness and its general treatment algorithm.
Výstupy z učení
After completing the State Rigorous Exam in Surgery, the student will be: - able to perform full physical examination of the patient and to respond appropriately to potentially life threatening situations - able to interpret findings from clinical and para clinical examinations, establish a differential diagnosis. - able to suggest additional diagnostic and therapeutic procedures in surgical patients. - Know the possible complications of diagnostic and therapeutic procedures in surgery. - to be aware of the continuity of other disciplines in the treatment of a surgical patient.
Osnova
 • State surgery exam
 • general surgery
 • special surgery
 • clinical examination
 • differential diagnostics assessment
 • treatment proposition
 • acute surgical illness
Literatura
  doporučená literatura
 • Ashcraft's Pediatric Surgery: 6th edition, 2014, Holcomb G.W. et al. ISBN : 9781455743339
 • Clinical Surgery: With Student Consult Access, 3e Paperback – 13 Feb 2012
 • Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition,2015, Brunicardi F.CH et al. ISBN 978-0-07179674-3
Výukové metody
preparing for state examination
Metody hodnocení
Practical part of the State Rigorous Exam: Within the practical part of the State Rigorous Examination is to test the knowledge of surgical instruments, the ability to identify pathology on imaging methods (RTG / CT / MR), the examination of the patient - the determination of the differential diagnosis and the other diagnostic-therapeutic procedure Theoretical part of the State Rigorous Exam: Within the theoretical part, the knowledge of general and special surgery is verified in the range of knowledge based on literature recommendations, lectures, professional seminars and pre-graduate practice in surgery. The student responds to the draw questions in front of a multi-member committee. .
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The list of students for the state exam of surgery is available in the web of the medical faculty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Komise pro SRZ je studentovi přidělena
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: souvilsý blok 5 týdnů. Studentu jsou vypsáni na předpromoční praxi dle termínů a pracovišť.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/aVLCH11XX