aVLAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Čerňanová (přednášející)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Hudáček (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milan Kratochvíl (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
MUDr. Václav Vafek (přednášející)
MUDr. Kamil Vrbica (přednášející)
MUDr. Tereza Bönischová (cvičící)
MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Hrdý (cvičící)
MUDr. Miloš Chobola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Klabusayová, DESAIC (cvičící)
MUDr. Martina Klincová, DESAIC (cvičící)
MUDr. Marek Kovář (cvičící)
MUDr. Tereza Kramplová (cvičící)
MUDr. Marek Lukeš (cvičící)
MUDr. Michaela Richtrová (cvičící)
MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC (cvičící)
MUDr. Martin Slezák (cvičící)
MUDr. Eva Straževská (cvičící)
MUDr. Pavel Štětka (cvičící)
MUDr. Lucie Štětková (cvičící)
MUDr. Michaela Ťoukálková (cvičící)
MUDr. Martin Vavřina (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Simona Kašparová (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (33,00 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (34,00 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (33,00 %)
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení && aVLDI7X1c Diagnastické zobr. metody -cv. && aVLOT7X1c ORL - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to understand the basics of intensive care medicine. Lecture consist of ethiology, diagnostics and treatment of most frequent critical conditions. The specific management of critically ill will be explained, including mechanical ventilation and advanced cardiopulmonary resuscitation.
Výstupy z učení
On the end of the course the student will be able to perform basic cardiopulmonary resuscitation and and will understand how to perform advance cardiopulmonary resuscitation. The student will be able to asses the critical ill patient.
Osnova
 • Basic Life Support (BLS). Foreign Body Airway Obstruction Algorithm (FBAO) Defibrillation (Principles, indications). BLS + AED algorithm (Automatic External Defibrillator) Airway management Advanced Life Support Algorithm (ALS) ALS - Bradycardia Algorithm ALS - Tachycardia Algorithm Drugs for ALS (Indication, dosing, routes of drug administration). Post-resuscitation Care Reversible causes of cardiac arrest - 4H & 4 T (management during ALS). PEA (Pulseless Electrical Activity) Respiratory Failure (Background, classification). Oxygen Therapy (Equipment, indication, specific situation (COPD, ACS)) Principles of Artificial Ventilation (Invasive+Non-invasive) ARDS (Oxygenation Failure) Severe COPD a asthma (Ventilatory Failure) Circulatory Failure – Shock (Definition, types, management and monitoring) Vasoactive drugs (vasopressors, inotropes). Fluid Therapy (Crystalloids, Colloids) Arrhythmias in ICU (Diagnostics, drugs, cardioversion, cardiac pacing) Acute Heart Failure. Cardiogenic Shock Sepsis. Septic Shock Anaphylactic Shock. Obstructive Shock (Massive Pulmonary Embolism) Hemorrhagic Shock (Blood Products Therapy). Massive Bleeding (Life-Threatening Hemorrhage) Disorders of Consciousness (Definition, differential diagnostics, management). Seizures Acid-Base Disorders (Approach, definitions, simple disorders, therapy). Electrolytes Disorders (Hyperkalemia, hypo- and hypernatremia) Nutrition in Intensive Care Acute Renal Failure -Acute Kidney Injury (Renal Replacement Therapy (IHD x CRRT)) Acute Liver Failure (Approach, differential diagnostics and management) Hospital Acquired Infection (Definition). Principles of ABX (Antibiotics) treatment in Intensive Care Severe Brain Trauma (Brain edema, Intracranial Hypertension, Donor Program -principles) Severe Trauma-Polytrauma (Approach and management) Poisoning (General approach, eliminations, antidotes). Alcohols, CO and Acetaminophen poisoning
Literatura
  povinná literatura
 • Perkins GD, Handley AJ e al. Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Resuscitation.2015 Oct;95:81-99.
 • Soar J, Nolan Jpet al. Adult advanced life support section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015 Oct;95:100-47
 • ABC of intensive care. Edited by Graham Nimmo - Mervyn Singer. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Blackwell Pub., 2011, xi, 76. ISBN 9781405178037. info
 • Oxford Handbook of Critical Care, Mervyn Singer, Andrew Webb,26 Mar 2009, 704 pages, ISBN-10: 0199235333
  doporučená literatura
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014, xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
 • Oxford Textbook of Critical Care, Edited by Andrew Webb, Derek Angus, Simon Finfer, Luciano Gattinoni, and Mervyn Singer, Published: 26 May 2016, 1,960 Pages, ISBN: 9780199600830
Výukové metody
Lectures are obliged. The main teaching method is with a support of PPT.
Metody hodnocení
závěrečné hodnocení : písemný test a ústní zkouška, podmínka ke zkoušce zápočet z předmětu Intenzivní medicína cvičení
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.