aVLNE9X1p Neurologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Jana Aberlová (přednášející)
prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdenka Bálintová (přednášející)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Boušek (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Horák (přednášející)
MUDr. Magda Horáková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eduard Minks, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Aneta Rajdová (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Ryzí, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Světlana Skutilová (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Adéla Mitášová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslav Škorňa (cvičící)
Dana Chalupová, DiS. (pomocník)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Jaromíra Saláková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (40,00 %), Neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika dětské neurologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (20,00 %)
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení && aVLOL7X1c Oční lékařství - cvičení && aVLDI7X1c Diagnastické zobr. metody -cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to provide the introduction to clinical neurology. Basic information about the pathophysiology, clinical features, course, diagnosis and treatment of the most important clinical units in neurology will be provided. Based on these data, the students should be able to perform correct interpretation of the medical history and clinical neurological examination in patients with the most frequent neurological diseases, to create syndromological, topical and differential diagnosis, to suggest relevant paraclinic examinations and basic therapeutic approach for these clinical units.
Výstupy z učení
At the end of the course, students should be able to:
- understand and explain the pathophysiology, clinical symptoms, clinical course, diagnosis, and treatment of the most frequent neurological diseases;
- create correct semiological, syndromological, and topical diagnoses based on medical history and clinical neurological examination;
- perform relevant differential diagnosis in patients with the most common neurological diseases;
- indicate appropriate paraclinical examinations and interpret their basic findings;
- make reasoned decisions about the possible etiological diagnoses.
Osnova
 • Practical workshops focused on following topics:
 • 1. Cerebrovascular diseases, stroke
 • 2. Spondylogenic disorders, spinal cord diseases
 • 3. Infectious diseases of the nervous system, neurotraumatology
 • 4. Headache and pain, neuropathic pain therapy
 • 5. (Poly)neuropathies including the immune-mediated neuropathies (AIDP, CIDP)
 • 6. Neuromuscular diseases
 • 7. Multiple sclerosis, autoimmune encefalitis, paraneoplastic syndromes in neurology
 • 8. Dementia, cognitive neurology
 • 9. Movement disorders (Parkinson´s disease)
 • 10. Epilepsy
 • 11. Developmental neurology, neurodevelopmental disorders, cerebral palsy
 • 12. Neuromuscular diseases in childhood, paediatric epileptology
Literatura
  povinná literatura
 • VIVEKANANDA, Umesh. Crash Course Neurology. Edited by Philip Xiu - Shreelata Datta. 5th edition. [Edinburgh?]: Elsevier, 2019. xi, 278. ISBN 9780702073854.
  doporučená literatura
 • Greenberg DA, Aminoff MJ, Simon RP. Lange Clinical Neurology, 11th Edition. McGraw Hill, 2020. xiii, 464. ISBN-10: 1260458350, ISBN-13: ‎978-1260458350
 • RŮŽIČKA, Evžen, Karel ŠONKA, Petr MARUSIČ a Robert RUSINA. Neurologie. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton. xxxix, 541. ISBN 9788075536815. 2019. info
 • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně. 197 s. ISBN 80-210-3309-6. 2003. info
 • Učebnice speciální neurologie. Edited by Zdeněk Kadaňka. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 302 s. ISBN 9788021053205. 2010. info
 • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada. 336 s. ISBN 9788024743561. 2013. info
 • Kolektiv autorů Kliniky děské neurologie a dalších pracovišť LF a Kolektiv autorů Kliniky děské neurologie a dalších pracovišť LF. Učebnice speciální dětské neurologie pro studenty 4. a 5.ročníku LF MU s rozšířenou výukou pediatrie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno. 123 s. ISBN 978-80-210-5659-6. 2011. info
Výukové metody
Practical interactive workshops with professors and assistents specialized in particular field of neurology. Based on the epidemiological situation, interactive synchronous online teaching might be used for these workshops.
Metody hodnocení
Classified final oral exam in Neurology.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
For further details, please look Further comments section of aVLNE9X1c (Neurology – practice).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.