d4102 Příprava disertační práce 2

Fakulta sportovních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
( d4101 Příprava dis. p. I && dc4002 Metodologie kvantit. výzkumu && dc4003 Metodologie kvalitativ. výz. ) || ( d007 Metodologie kvantitativního výzkumu && d011 Metodologie kvalitativního výzkumu && d027 Příprava disertační práce I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Provedení výzkumných měření, zpracování výsledků. U teoretických prací - zpracování tématu, kritické zhodnocení poznatků.
Výstupy z učení
Student uskuteční výzkumná měření, zpracuje výsledky. U teoretických prací provede zpracování tématu, připraví diskusi, zvládne kritické zhodnocení poznatků.
Osnova
  • Příprava disertační práce 2:
  • detailní rešerše k problému,
  • předvýzkum – ověření metodiky,
  • u neexperimentálních prací - analýza problému, výběr z teorií řešících problém apod.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem studenta.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů). Absolvování Workshopu 1 (průběžná veřejná prezentace dosavadního výzkumu).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.