MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_CMAE/01: Po 11:05–12:45 P403, Z. Tomeš
MPE_CMAE/02: Po 16:20–17:55 S308, M. Hloušek
MPE_CMAE/03: Po 12:50–14:30 P403, M. Hloušek
MPE_CMAE/04: Po 12:50–14:30 P312, J. Čapek
MPE_CMAE/05: Po 14:35–16:15 P403, M. Hloušek
MPE_CMAE/06: Po 14:35–16:15 S308, J. Čapek
MPE_CMAE/07: Út 12:50–14:30 P201, O. Krčál
MPE_CMAE/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Krčál
MPE_CMAE/09: St 11:05–12:45 P312, M. Hloušek
Předpoklady
! PEMAC2 Cvičení z makroekonomie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Cvičení z makroekonomie 2 doplňuje předmět Makroekonomie 2. Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studenta v oblasti makroekonomických teorií a rozšíření jeho základny pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení. Předmět studentovi pomůže lépe pochopit a osvojit si jednotlivé makroekonomické modely, ujasnit si vzájemné řetězce vazeb mezi jednotlivými makroekonomickými veličinami a dávat tyto do širších souvislostí. Student si vyzkouší na konkrétních zjednodušených příkladech svou schopnost aplikovat nabyté poznatky. Předmět studentovi pomůže rozvíjet schopnost ekonomicky myslet a využívat teoretické poznatky při vysvětlení příčin konkrétních makroekonomických jevů a řešení konkrétních makroekonomických problémů. „Předmět byl inovován v rámci projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě MU (CZ.1.07/2.2.00/07.0447)“.
Osnova
  • 1/ Makroekonomická data 2/ Ekonomická rovnováha 3/ Peníze a inflace 4/ Otevřená ekonomika 5/ Nezaměstnanost 6/ Solowův model I 7/ Solowův model II 8/ ISLM model 9/ Mundell-Flemingův model 10/ Agregátní nabídka a Phillipsova křivka 11/ Monetární a fiskální politika 12/ Spotřeba
Literatura
  • KAUFMAN, Roger T. Student guide and workbook for use with Macroeconomics N. Gregory Mankiw. 6th ed. New York: Worth Publishers, 2007. xiii, 378. ISBN 9780716773399. info
  • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 5th ed. New York: Worth Publishers, 2003. xxxiv, 548. ISBN 0716752379. info
  • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 424. ISBN 8071797642. info
Výukové metody
Semináře navazují a doplňují přednášky předmětu Makroekonomie 2 řešením příkladů, aplikačními cvičeními a diskusí; praktická cvičení na počítači v minimálním rozsahu 20 hodin za semestr včetně samostudia v rámci IS MU
Metody hodnocení
V průběhu semestru se budou psát dvě průběžné písemky. V pátém týdnu semestru (látka ze cvičení 1 až 4) a v posledním týdnu semestru (látka ze cvičení 5 až 10). Váha každé zápočtové písemky bude 40% na celkovém hodnocení předmětu. Zbylých 20% hodnocení představuje aktivní účast na seminářích. K udělení zápočtu je potřeba získat minimálně 60% možných bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEMAC2.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.