BPJ_JI1S Jazyk I/1 Španělština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/4. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (pomocník)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI1S/01: Po 9:20–11:00 S314, St 9:20–11:00 S314, V. De Azevedo Camacho
Předpoklady
Znalost obecného jazyka na maturitní úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na úvod do zvládnutí obchodní terminologie prostřednictvím témat odborného jazyka, vede ke získávání dovedností typických pro komplexnější komunikaci včetně jejich aplikace v odborných aktivitách, charakteristických pro obchodní sféru, jako např.:
- psaní zápisu ze schůze/z jednání
- dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků,
- psaní poznámek z vyslechnutého hovoru,
- zasílání žádostí o informace a
- psaní motivačních dopisů.
Tento předmět dále rozšiřuje obecnou i odbornou slovní zásobu studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také na schopnost aktivně využívat nabyté znalosti. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se ve španělské ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Během semestru budou probrána následující témata:
 • Introducción al mundo de los negocios (punto intercultural),
 • La empresa - compañeros de trabajo (horarios, agenda, reuniones de equipo, cenas de negocios),
 • Departamentos y oficinas en una empresa/organización,
 • Viajes de negocios (los españoles y sus costumbres de viajar, medios de transporte),
 • La comunicación profesional en la empresa (conversaciones telefónicas, correo electrónico), sus relaciones con el exterior,
 • Publirreportajes - empresas exitosas con historia,
 • Normas de seguridad en la empresa,cultura de empresa,organización de una oficina,
 • La salud laboral, ambiente de trabajo, motivación de los empleados,
 • Dinero I(operaciones bancarias, extractos bancarios),
 • Dinero II (el gasto de los hogares españoles)
 • Salones y Ferias internacionales,
 • Internet y los negocios,
 • Correspondencia comercial (cartas comerciales, carta del reclamo d epago, hojas de pedido),
 • Seguros,
 • Estrategias de publicidad,
 • Presentaciones y conferencias,
 • Gramática: repaso de pronombres personales(OD/OI/sin preposición),
 • hablar de relaciones personales, describir las funciones que realiza una persona,
 • expresar opinión, expresar gustos y sentimientos,
 • préterito indefinido (formas regulares/irregulares - repaso),
 • préterito imperfecto (indicativo) - repaso,
 • expresiones para situar en el pasado (p. indefinido/p.imperfecto/p.perfecto),
 • marcadores temporales (p.indefinido/p.imperfecto),
 • expresar una acción pasada en su desarrollo,
 • préterito pluscuamperfecto (indicativo),
 • perífrasis verbales,
 • repaso de preposiciones por x para,
 • futuro simple/condicional - repaso,
 • estilo indirecto (información),
 • acabar de + inf., faltar/sobrar,
 • cuantificadores referidos a personas,
 • imperativo afirmativo/negativo,
 • conectores del discurso,
 • señalar el inicio de una actividad, hablar del tiempo transcurrido hasta el presente,
 • ser x estar,
 • hablar de cantidades indeterminadas,
 • recursos para la correspondencia comercial, marcadores conversacionales,
 • presente de subjuntivo, ojalá, quizá(s), tal vez + pres.de subjuntivo,
 • reaccionar ante opiniones ajenas (pres. de subjuntivo), expresar conveniencia,
 • espero/quiero/prefiero/necesito + infinitivo/que + subjuntivo,
 • comparar,
 • (no) está claro, (no) es obvio...+ que + indicativo o subjuntivo,
 • (no) es lógico, (no) es necesario...+ infinitivo/+que + subjuntivo,
 • recursos para hablar en público.
Literatura
  povinná literatura
 • CORPAS, JAIME, Martínez, Lola a SABATER, MARÍA LLUISA. Socios 2. Curso de espanol orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. Barcelona: Difusión, 2008. ISBN 978-84-9848-141-9. info
  doporučená literatura
 • MACÍKOVÁ, OLGA a MLÝNKOVÁ, LUDMILA. Gramática completa de la lengua espanola.Velká španělská gramatika. první. Brno: C Press, 2010. ISBN 978-80-251-2293-8. info
 • MARTÍNEZ, LOLA, Sabater, María Luisa. Socios 2. Curso de espanol orientado al mundo de trabajo. Libro de alumno. Barcelona: Difusión, 2009. ISBN 978-84-8443-418-4. info
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4. info
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. info
  neurčeno
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Español comercial. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 342 s. ISBN 8025106527. info
 • BONELL, PABLO, de Prada, Marisa a Schmidt, carlos SENOR, ANA. Negocio a la vista. Reportajes con actividades para cursos de espanol de los negocios. Madrid: Edinumen, 2004. ISBN 84-95986-43-4. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem.
Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- vytvoření obchodního dopisu
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní materiály budou mít studenti nahrány v PdF souboru v IS-u.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 13:28, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému