PB162 Programování v jazyce Java

Fakulta informatiky
podzim 2010
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Matej Bosák (cvičící)
Mgr. Miroslav Buda (cvičící)
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Martin Jakubička (cvičící)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Michálková (cvičící)
Mgr. Rastislav Mirek (cvičící)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Papoušek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrej Podhradský (cvičící)
Mgr. Fedor Tiršel (cvičící)
RNDr. Aleš Zlámal (cvičící)
Mgr. Jiří Kolář, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Michal Kolínek (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 12:00–13:50 D1, St 12:00–13:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB162/01: Po 16:00–17:50 B116, A. Zlámal
PB162/02: St 14:00–15:50 B117, M. Kuba
PB162/03: Čt 14:00–15:50 B116, M. Buda
PB162/04: Út 16:00–17:50 B116, L. Bártek
PB162/05: Út 18:00–19:50 B116, L. Bártek
PB162/06: Čt 10:00–11:50 B116, L. Bártek
PB162/07: Čt 12:00–13:50 B116, L. Bártek
PB162/08: Po 14:00–15:50 B116, A. Zlámal
PB162/09: Út 12:00–13:50 B117, R. Mirek
PB162/10: Út 14:00–15:50 B117, R. Mirek
PB162/11: Čt 8:00–9:50 B117, A. Podhradský
PB162/12: Čt 10:00–11:50 B117, R. Mirek
PB162/13: Pá 8:00–9:50 B117, M. Grác
PB162/14: Pá 10:00–11:50 B117, M. Grác
PB162/15: Po 10:00–11:50 B130, R. Ošlejšek
PB162/16: Po 12:00–13:50 B130, R. Ošlejšek
PB162/17: Čt 14:00–15:50 B117, Z. Nevěřilová
PB162/18: Út 8:00–9:50 B130, Z. Nevěřilová
PB162/19: Út 10:00–11:50 B130, Z. Nevěřilová
PB162/20: St 18:00–19:50 B130, M. Buda
PB162/21: Út 12:00–13:50 G107, M. Bosák
PB162/22: Út 14:00–15:50 G107, E. Michálková
PB162/23: St 8:00–9:50 G107, E. Michálková
PB162/24: St 10:00–11:50 G107, F. Tiršel
PB162/25: Čt 12:00–13:50 G107, M. Buda
PB162/26: Čt 16:00–17:50 G107, R. Ošlejšek
PB162/27: Čt 14:00–15:50 A104, R. Mirek
PB162/28: St 12:00–13:50 A104, M. Jakubička
PB162/29: Pá 12:00–13:50 A104, M. Jakubička
Předpoklady
Znalost procedurálního programovacího jazyka (typicky Pascal, C) zhruba v rozsahu předmětu IB001 Úvod do programování skrze C.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student:
získá základní znalosti moderního objektového programování v jazyce Java;
zvládne základy objektového návrhu a implementace v jazyce Java;
porozumí nezbytným pojmům, syntaxi jazyka, seznámí se s vývojovými nástroji;
Osnova
 • Úvod do jazyka Java, životní cyklus javového programu, základní vývojové nástroje
 • Základní pojmy objektového programování - třída, objekt; proměnná a metoda objektu a třídy, zapouzdření
 • Spolupráce a komunikace mezi objekty
 • Rozhraní a jeho implementace třídou
 • Základní programátorské konvence - styl psaní zdrojového textu, dokumentační komentáře
 • Testování jednotek javových programů, nástroj junit
 • Dědičnost, polymorfizmus, hierarchie tříd, architektura programu
 • Řízení toku výpočtu
 • Primitivní datové typy, objektové typy, pole
 • Abstraktní třídy
 • Výjimky, princip jejich použití a návrhu
 • Dynamické datové struktury
 • Vstupy/výstupy
 • Základní návrhové vzory
Literatura
 • PITNER, Tomáš. Java - začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada, 2002. 222 s. ISBN 8024702959. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. Praha: Grada, 2001. 431 s. ISBN 8024790106. info
 • Učebnice jazyka JAVA. Edited by Pavel Herout. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2001. 349 s. ISBN 80-7232-115-3. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna zkušeného programátora. Praha: Grada, 2000. 470 s. ISBN 8024700271. info
Výukové metody
Teoretické přednášky s příklady, praktická cvičení, domácí úlohy.
Metody hodnocení
V průběhu semestru je na cvičeních zadáváno 6 úloh po šesti bodech (celkově za 36 bodů). Hodnotí se nejen splnění zadání a korektnost algoritmu, ale i jeho efektivita, stejně jako elegance řešení a kvalita dokumentace. Dalších 12 bodů je udělováno na cvičeních. Kromě toho jsou v průběhu semestru psány písemky (celkem 30 bodů) u počítače. Praktickou formou u počítače je vedena i závěrečná zkoušková písemka (22 bodů). Na úspěšné ukončení zkouškou je požadováno dosažení alespoň 70 bodů celkem, pro ukončení zápočtem postačí 60 bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.