PB162 Programování v jazyce Java

Fakulta informatiky
podzim 2006
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Adámek (cvičící)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Drášil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Tomáš Gregar (cvičící)
RNDr. Vladimír Kadlec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Lohnický (cvičící)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Pečený (cvičící)
RNDr. Jan Pomikálek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Svoboda (cvičící)
RNDr. Aleš Zlámal (cvičící)
Mgr. Martin Hinca (pomocník)
Mgr. Martin Janík (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 14:00–15:50 D1, St 10:00–11:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB162/01: Čt 12:00–13:50 B130, P. Adámek
PB162/02: Út 10:00–11:50 B130, P. Adámek
PB162/03: Út 14:00–15:50 B130, P. Adámek
PB162/04: St 12:00–13:50 B116, P. Drášil
PB162/05: St 16:00–17:50 B116, L. Bártek
PB162/06: St 18:00–19:50 B116, L. Bártek
PB162/07: Po 16:00–17:50 B117, A. Zlámal
PB162/08: Út 10:00–11:50 B117, A. Zlámal
PB162/09: Út 12:00–13:50 B117, A. Zlámal
PB162/10: St 8:00–9:50 B116, P. Drášil
PB162/11: St 10:00–11:50 B116, P. Drášil
PB162/12: Čt 8:00–9:50 B116, P. Drášil
PB162/13: Čt 10:00–11:50 B116, J. Pavlovič
PB162/14: Čt 12:00–13:50 B116, J. Pavlovič
PB162/15: Čt 10:00–11:50 B117, R. Ošlejšek
PB162/16: Čt 14:00–15:50 B117, R. Ošlejšek
PB162/17: Čt 16:00–17:50 B116, T. Gregar
PB162/18: Čt 18:00–19:50 B116, T. Gregar
PB162/19: St 16:00–17:50 B117, J. Pomikálek
PB162/20: St 18:00–19:50 B117, J. Pomikálek
PB162/21: Čt 10:00–11:50 B130, P. Adámek
PB162/22: Út 14:00–15:50 B117, L. Bártek
Předpoklady
Znalost procedurálního programovacího jazyka (typicky Pascal, C).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty se základy moderního objektového programování v jazyce Java. Student zvládne absolvováním kurzu základy objektového návrhu a implementace v jazyce Java. Porozumí nezbytným pojmům, syntaxi jazyka, seznámí se s vývojovými nástroji. Získá podstatné návyky v oblasti objektového návrhu a implementace.
Osnova
 • Úvod do jazyka Java, životní cyklus javového programu, základní vývojové nástroje
 • Základní pojmy objektového programování - třída, objekt; proměnná a metoda objektu a třídy, zapouzdření
 • Spolupráce a komunikace mezi objekty
 • Rozhraní a jeho implementace třídou
 • Základní programátorské konvence - styl psaní zdrojového textu, dokumentační komentáře
 • Testování jednotek javových programů, nástroj junit
 • Dědičnost, polymorfizmus, hierarchie tříd, architektura programu
 • Řízení toku výpočtu
 • Primitivní datové typy, objektové typy, pole
 • Abstraktní třídy
 • Výjimky, princip jejich použití a návrhu
 • Dynamické datové struktury
 • Vstupy/výstupy
 • Základní návrhové vzory
Literatura
 • PITNER, Tomáš. Java - začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada, 2002. 222 s. ISBN 8024702959. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. Praha: Grada, 2001. 431 s. ISBN 8024790106. info
 • Učebnice jazyka JAVA. Edited by Pavel Herout. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2001. 349 s. ISBN 80-7232-115-3. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna zkušeného programátora. Praha: Grada, 2000. 470 s. ISBN 8024700271. info
Metody hodnocení
V průběhu semestru jsou na cvičeních zadávány úlohy (celkově za 32 bodů). Hodnotí se nejen splnění zadání a korektnost algoritmu, ale i jeho efektivita, stejně jako elegance řešení a kvalita dokumentace. Kromě toho jsou v průběhu semestru psány písemky (celkem 40 bodů) u počítače. Praktickou formou u počítače je vedena i závěrečná zkoušková písemka (28 bodů). Na úspěšné ukončení zkouškou je požadováno dosažení alespoň 70 bodů celkem, pro ukončení zápočtem postačí 60 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.