PB162 Programování v jazyce Java

Fakulta informatiky
podzim 2013
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Bydžovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Čecháček (cvičící)
Mgr. Pavel Grochal (cvičící)
Mgr. Juraj Húska (cvičící)
RNDr. Daniel Jakubík (cvičící)
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marián Labuda (cvičící)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Bc. Jonáš Ševčík (cvičící)
RNDr. Andrea Vašeková (cvičící)
RNDr. Aleš Zlámal (cvičící)
Mgr. Iva Žáková (cvičící)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 18:00–19:50 D1, Pá 8:00–9:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB162/T01: Čt 19. 9. až Pá 20. 12. Čt 14:00–15:55 Učebna S9 (55), Út 24. 9. až Pá 20. 12. Út 12:00–13:55 Učebna S10 (56), H. Bydžovská, T. Sklenák, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
PB162/T02: Čt 19. 9. až Pá 20. 12. Čt 14:00–15:55 Učebna S2 (36b), D. Jakubík, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
PB162/01: Čt 12:00–13:50 G107, R. Ošlejšek
PB162/02: St 8:00–9:50 G107, R. Ošlejšek
PB162/03: Út 8:00–9:50 G107, R. Ošlejšek
PB162/04: Čt 10:00–11:50 B116, A. Zlámal
PB162/05: Čt 16:00–17:50 B117, A. Zlámal
PB162/06: St 14:00–15:50 B117, L. Bártek
PB162/07: Pá 10:00–11:50 B116, L. Bártek
PB162/08: St 12:00–13:50 B117, B. Kozlíková
PB162/09: Čt 12:00–13:50 B116, B. Kozlíková
PB162/10: Čt 10:00–11:50 B117, J. Ševčík
PB162/11: Pá 8:00–9:50 B117, A. Vašeková
PB162/12: St 10:00–11:50 B116, Z. Nevěřilová
PB162/13: St 14:00–15:50 B116, Z. Nevěřilová
PB162/14: St 18:00–19:50 B116, P. Grochal
PB162/15: Čt 14:00–15:50 B116, P. Grochal
PB162/16: Po 14:00–15:50 B130, J. Ševčík, I. Žáková
PB162/17: Út 18:00–19:50 B117, M. Labuda
PB162/18: Po 12:00–13:50 B116, J. Ševčík, I. Žáková
PB162/19: Po 16:00–17:50 B117, J. Húska
PB162/20: Čt 8:00–9:50 G107, J. Ševčík
PB162/21: Út 16:00–17:50 G107, A. Vašeková
PB162/22: Pá 16:00–17:50 B116, J. Čecháček
PB162/23: Pá 14:00–15:50 B116, J. Čecháček
PB162/24: Út 12:00–13:50 G107, J. Húska
PB162/25: St 12:00–13:50 G107, M. Labuda
Předpoklady
Znalost procedurálního programovacího jazyka (typicky Pascal, C) zhruba v rozsahu předmětu IB001 Úvod do programování skrze C.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student:
získá základní znalosti moderního objektového programování v jazyce Java;
zvládne základy objektového návrhu a implementace v jazyce Java;
porozumí nezbytným pojmům, syntaxi jazyka, seznámí se s vývojovými nástroji;
Osnova
 • Úvod do jazyka Java, životní cyklus javového programu, základní vývojové nástroje
 • Základní pojmy objektového programování - třída, objekt; proměnná a metoda objektu a třídy, zapouzdření
 • Spolupráce a komunikace mezi objekty
 • Rozhraní a jeho implementace třídou
 • Základní programátorské konvence - styl psaní zdrojového textu, dokumentační komentáře
 • Testování jednotek javových programů, nástroj junit
 • Dědičnost, polymorfizmus, hierarchie tříd, architektura programu
 • Řízení toku výpočtu
 • Primitivní datové typy, objektové typy, pole
 • Abstraktní třídy
 • Výjimky, princip jejich použití a návrhu
 • Dynamické datové struktury
 • Vstupy/výstupy
 • Základní návrhové vzory
Literatura
 • PITNER, Tomáš. Java - začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada, 2002. 222 s. ISBN 8024702959. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. Praha: Grada, 2001. 431 s. ISBN 8024790106. info
 • Učebnice jazyka JAVA. Edited by Pavel Herout. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2001. 349 s. ISBN 80-7232-115-3. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna zkušeného programátora. Praha: Grada, 2000. 470 s. ISBN 8024700271. info
Výukové metody
Teoretické přednášky s příklady, praktická projektová cvičení, domácí úlohy.
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti na cvičeních postupně řeší bodovaný projekt. Hodnotí se nejen splnění zadání a korektnost algoritmu, ale i jeho efektivita, stejně jako elegance řešení a kvalita dokumentace. Další body jsou udělovány na cvičeních v podobě krátkých online testů. Dále jsou v průběhu semestru dvě zkoušky, které jsou založeny na programování přímo u počítače. Praktickou formou u počítače je vedena i závěrečná zkouška, která je komplexnější než předchozí dvě. Na úspěšné ukončení zkouškou je požadováno dosažení alespoň 70 bodů z celkových 100, pro ukončení zápočtem postačí 60 bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.