PV255 Vývoj digitálních her

Fakulta informatiky
podzim 2016
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Doležal (cvičící)
RNDr. Zuzana Ferková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 18:00–19:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV255/01: Po 18:00–19:50 B311, M. Doležal, Z. Ferková
PV255/02: Čt 12:00–13:50 B311, M. Doležal, J. Chmelík
Předpoklady
PB009 Základy počítačové grafiky && PV112 Grafická rozhraní && ( PB161 Programování v jazyce C++ || PB162 Programování Java )
Předpokládá se: - znalost základů počítačové grafiky (transformace objektů v 3D prostorů, textury, materiály, lokální a globální osvětlení, atd.) - základní znalost programování GPU (jak napsat, k čemu použít vertex shader, fragment shader) - znalost objektově orientovaného programování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/75, pouze zareg.: 0/75, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/75
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí vývoje digitálních her a to jak po teoretické, tak praktické stránce. Na konci tohoto kurzu bude absolvent schopen: navrhnout koncept jednoduché digitální hry;
navrhnout a vytvořit audio-vizuální obsah hry;
navrhnout a implementovat jednoduché herní mechanismy;
sestavit a publikovat vlastní digitální hru.
Osnova
 • Organizace, úvod; Od konceptu k finálnímu produktu. Popis vývoje konkrétní hry.
 • Herní principy (strategie, fps, platformer, atd.), pracnost jednotlivých typů her. Motivační principy ve hrách.
 • Návrh: hratelnost, vizuální styl, jednotlivé úrovně; vztah mezi návrhem a typem monetizace.
 • Herní grafika: principy (3D modely, LoD, sprites, odstřel, teselace, procedurální generování + instancování); náročnost (počty trojúhelníků, velikost textur, shadery).
 • Fyzikální simulace ve hrách: detekce kolizí, pružiny, rag-doll, částicové systémy.
 • Osvětlení: real-time osvětlení, statické a dynamické světla, globální osvětlení.
 • Shadery a grafické efekty: typy efektů (práce s barvou a polohou vrcholů, osvětlení, průhlednost, efekty v prostoru obrazu); kdy, jak a k čemu shadery a efekty (ne)používat.
 • Animace: základní animační principy, atomické animace, stavový automat, prolínání (blending); vztah mezi kódem a animacemi.
 • Rozhraní: druhy ovládání (klávesnice + myš, herní ovladače, dotykové plochy, snímání pohybu, virtuální realita); grafické rozhraní ve hrách: menu (hlavní, herní, HUD).
 • Umělá inteligence: základní principy (pohyb, hledání cesty, rozhodování, taktika, strategie; algoritmy a datové struktury pro AI: grafy cest, konečné automaty, neuronové sítě.
 • Produkce: vývojářský tým, role v týmu; finanční stránka; možnosti online publikovaní, monetizace.
Literatura
  doporučená literatura
 • D'AOUST, Kyle. Unity Game Development Scripting. 2014. ISBN 978-1-78355-363-1. URL info
 • MILLINGTON, Ian a John David FUNGE. Artificial intelligence for games. 2nd ed. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers, 2009. xxiii, 870. ISBN 9780123747310. info
 • SCHELL, Jesse. The art of game design : a book of lenses. 1st ed. Burlington: Morgan Kaufmann, 2008. xxx, 489. ISBN 9780123694966. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení, domácí úlohy, studentské prezentace vlastních návrhů a prototypů.
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičeních je povinná. Čtyři domácí úlohy v průběhu semestru.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~xchmeli1/PV255/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.