bp2999 Bakalářská práce I

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1188 Odborná praxe III && bp1186 Klinická kineziologie II && ( bp1187 Neurologie II || bp1170 Neurologie II ) && bp1184 Fyzioterapie III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- použít vědomosti získané studiem při zpracování bakalářské práce
- vytvořit strukturu bakalářské práce
- aplikovat zásady psaní odborného textu
- vyhledávat a zpracovávat informační zdroje
- dodržovat pravidla publikační etiky
Osnova
 • Harmonogram přípravy bakalářské práce:
 • - cíl, úvod, osnova do 30. 9.
 • - 50 % teoretické části do 15. 11.
 • - hotová teoretická část do 20. 12.
 • - hotová praktická část do 28. 2.
 • - kompletní práce ke kontrole vedoucím do 30. 3.
 • Případné změny je nutno konzultovat s vedoucím bakalářské práce.
Literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a r. Praha: Portál, 2016. 437 stran. ISBN 9788026209829. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydán. Praha: Portál, 2015. 734 stran. ISBN 9788026209812. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. 377 stran. ISBN 9788026206446. info
Výukové metody
konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Metody hodnocení
účast na konzultacích, zpracování bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce a časového harmonogramu, dodržování pravidel publikační etiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: Konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bp2999