p954 Physical Education - Outdoor activities

Faculty of Sports Studies
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.
University Sport Centre - Faculty of Sports Studies
Contact Person: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.
Timetable of Seminar Groups
p954/1: Tue 14:00–15:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, P. Korvas
p954/2: Tue 15:00–16:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, P. Korvas
Prerequisites
! NOWANY ( p941 Cycling for Visually Impaired , 942 , p943 PE- Winter Tourism , p944 PE - Snowboarding , p945 PE -In-line skating , p946 PE -Life and health protection , p947 PE - Hiking , p948 PE - Diving , p949 PE -Taiji , p950 PE - Yoga , p951 PE - Softball , p953 PE - Jogging , p955 PE - Mountainbikes , p956 PE-Climb. a bould. for impair. , P958 PE - athletics , P959 PE - Aerobic-mix , P960 PE - Aerobic-step , P961 PE - Aerobic-kick-box , P962 PE - Aerobic gymball , P963 PE - Aqua-aerobic , P964 PE - Ballet , P965 PE - Bodystyling , P966 PE - Body class , P967 PE - Fitnessyoga , P970 PE - Dance , P971 PE - Remedical PE , P972 PE - Pilates , P973 PE - Basketball , P974 PE - Floorball , P975 PE - Football , P976 PE - Futsal , P977 PE - Golf , P978 PE - Volleybal , P979 PE - Badminton , P981 PE - Tennis , P982 PE - Squash , P983 PE - Table tennis , P984 PE - Aikido , P986 PE - Karate , P987 PE - Self-defence , P988 PE - Swimming , P989 PE - Swimming-Beginners , P990 PE - Begginer Swimmers , P991 PE - Fitness , P992 PE - Skiing , P993 PE - Climbing and Bouldering , P994 PE - Canoeing , P995 PE - SPINNING exercise progr. , P998 PE - Sports exemption , P999 PE - Remedial exemption ) && POV_TV
The course is geared for obligatory PE only. The interest in outdoor training is welcome.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
Fields of study the course is directly associated with
there are 1328 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course introduces some outdoor sports and activities, such as canoeing, orientation in terrain, rope obstacles,nordic walking or jogging.
Syllabus
  • Particular course lessons: 1. Canoeing 2. Canoeing 3. Canoeing 4. Low rope obstacles 5. High rope obstacles 6. Orientation 7. Orientation 8. Otientation 9. Nordin walking 10.Bouldering 11.Bouldering 12.Bouldering
Literature
  • NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě :[přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky - cvičení Zakončení - zápočet Zápočet je studentům udělen za docházku, která musí mít určitou kvalitu: - 1x možná absence bez omluvy - 2x institucionální omluvenka - 3x si může student nahradit výuku ve zkouškovém období - student musí mít více než 50% přímou účast na výuce Tutorial assessed with a credit The credit is given to students for the attendance of a certain quality: more than 50% of the direct attendance is required - 1 possible absence without apology - 2 more possible absences with the list of apology - 3 more lessons can be compensated during the examination time
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: zapsat smíte jen 1 sport. + kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při dosažení max. kapacity.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Information on course enrolment limitations: zapsat smíte jen 1 sport. + kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při dosažení max. kapacity.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2007/p954