bp1807 Aplikovaná fyzioterapie v chirurgických oborech

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Aleš Pospíšil (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1807/01: Čt 18:00–19:40 Virtuální místnost, A. Pospíšil
Předpoklady
( bp1143 Fyzioterapie I || bp1843 Fyzioterapie I ) && ( bp1150 Vyšetřovací metody II || bp1850 Vyšetřovací metody II ) &&( bp1149 Úvod do fyzioterapie - propedeutika II ||( bp1849 Úvod do fyzioterapie II && bp1806 Základy kinezioterapie II )) && bp1147 Odborná praxe I && bp1133 Kineziologie &&( bp1139 Anatomie || bp1839 Anatomie ) && bp1264 Fyzikální terapie II &&( bp1296 Aplikovaná fyzikální terapie II || bp1896 Aplikovaná fyzikální terapie II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je získání teoretických znalostí v problematice komplexní klinické rehabilitace u nemocných na traumatologii a chirurgii. Studenti budou seznámeni s aktuálními kinezioterapeutickými přístupy, které budou následně aplikovat do klinické praxe.
Osnova
 • Fyzioterapeutické postupy v traumatologii.
 • Fyzioterapeutické postupy po poranění měkkých částí a frakturách v oblasti horních končetin.
 • Fyzioterapeutické postupy po poranění měkkých částí a frakturách dolních končetin.
 • Fyzioterapeutické postupy u postižení měkkého kolena.
 • Fyzioterapeutické postupy po frakturách páteře bez neurologického postižení.
 • Fyzioterapeutické postupy v ortopedii.
 • Fyzioterapeutické postupy u vrozených vad páteře a hrudníku.
 • Fyzioterapeutické postupy u vrozených vad dolních končetin.
 • Fyzioterapeutické postupy u vad páteře v rovině frontální a sagitální.
 • Fyzioterapeutické postupy u získaných vad nohy.
 • Fyzioterapeutické postupy u degenerativních onemocnění (artróza, osteoporóza).
 • Fyzioterapeutické postupy po náhradách klíčových kloubů.
 • Fyzioterapeutické postupy u Bechtěrevovy choroby a revmatoidní artritidy.
 • Fyzioterapeutické postupy v gerontologii.
 • Význam vybraných postupů z respirační fyzioterapie v traumatologii a chirurgii.
Literatura
  povinná literatura
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je:
Úspěšné absolvování průběžných testů během semestrální výuky (splnění na 70%), úspěšné absolvování závěrečného testu (splnění na 70%) je podmínkou k připuštění k ústnímu zkoušení formou kolokvia.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.