EN

PrF:MP103Zk Obecné právní dějiny - Informace o předmětu

MP103Zk Obecné právní dějiny

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ondřej Horák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MP103Z Obecné právní dějiny - seminář ) || MP103Z Obecné právní dějiny - seminář || CM103Z Obecné právní dějiny seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Smyslem výuky Obecných právních dějin je poznat základní trendy vývoje státu a práva v Evropě a v některých mimoevropských státech, a tak umožnit studentům vnímat platný český právní řád a jeho předchozí vývoj v širších souvislostech.
Hlavní cíle výuky jsou:
vymezení základních vývojových trendů ve vývoji starověkých, středověkých a novověkých států;
pochopení specifik ve vývoji státního zřízení ve starověku a středověku;
pochopení specifik práva ve starověku a středověku;
poznání procesu formování veřejnoprávních disciplín;
seznámení se s dobovými příčinami úsilí o zavedení konstitučního zřízení;
seznámení se s dobovými příčinami úsilí o zakotvení občanských práv vysvětlení hlavních rysů moderních ústav;
vysvětlení podstaty autoritativních režimů 20. století;
pochopení významu kodifikací 18. a 19. století pro vývoj kontinentálního práva;
charakterizování hlavních rozdílů kontinentálního a anglosaského práva;
analýza specifických rysů ve vývoji vybraných evropských států a USA.
Osnova
 • Periodizace.
 • Starověký stát a právo.
 • Středověké právo a stát(raně středověký centralizovaný stát, feudální rozdrobenost, stavovská monarchie), absolutismus, moderní právo a stát.
 • Stavy, lenní systém, postavení poddaných.
 • Úloha a postavení panovníka, ústřední a místní orgány.
 • Prameny práva, právní památky.
 • Právní partikularismus.
 • Recepce římského práva.
 • Odlišnost kontinentálního a anglosaského práva.
 • Nejvýznamnější kodifikace 18. a 19. století.
 • Ústavní vývoj nejvýznamnějších evropských států a USA.
 • Základní rysy vývoje práva a státu v první polovině 19. století.
 • Totalitární režimy 20. století.
 • Charakteristické rysy práva ve 20. století.
Literatura
Výukové metody
samostudium; přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška - otevřené otázky
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.