EN

PrF:CM104Zk České právní dějiny - Informace o předmětu

CM104Zk České a československé právní dějiny

Právnická fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Božena Vykopalová
Rozvrh
Čt 9:35–11:05 034
Předpoklady
NOW ( CM104Z České právní dějiny - sem ) || CM104Z České právní dějiny - sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu: Pochopení a osvojení základních charakteristických rysů vývoje českého práva od počátků jeho existence v 8.-9. století do konce 20. století. Rozpoznání pramenů českého práva, procesu jeho tvorby a aplikace. Rozlišení a vymezení přechodu od právního partikularismu, prostřednictvím unifikace česko-rakouského práva k jeho moderním formám, legislativě a právní praxi. Identifikace vlivu cizích práv na české právo - recepce práva římského, vliv německého a římsko-kanonického práva. Porozumění logice proměn, jimiž české právo prošlo ve své tisícileté genezi
Osnova
 • Počátky českého státu a práva a jeho další vývoj v epoše feudalismu.
 • Vývoj českého práva, právní prameny, právní prtikularismus, tvorba práva a jeho aplikace.
 • Významné právní památky, vliv cizích práv, unifikace česko-rakouského práva, moderní kodifikace.
 • Revoluční rok 1848 a jeho význam pro vývoj státu a práva.
 • Ústavní vývoj rakousko-uherské monarchie.
 • Formování moderního právního systému.
 • Vznik I. ČSR.
 • Ústavní a právní vývoj I. ČSR.
 • Vývoj státní správy a samosprávy.
 • Druhá ČSR.
 • Období nesvobody.
 • Koncepce poválečného uspořádání Československa.
 • Poválečná obnova 1945 až 1948.
 • Constitutional and legal development (1948 - 1992)
Literatura
 • VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 684 s. ISBN 9788073801274. info
 • SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Marta KADLECOVÁ, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK a Renata VESELÁ. Praktikum z českých právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 271 s. Právo. ISBN 978-80-86391-03-8. info
 • MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003. 673 s. ISBN 8072014331. info
 • KADLECOVÁ, Marta. Dějiny Československého státu a práva (1918-1945). 2. opr. vyd. Brno: Doplněk, 1992. 133 s. ISBN 80-210-0450-9. info
Výukové metody
Výuka ve formě nepovinných přednášek a povinných seminářů probíhá jeden semestr (1.semestr v prvním ročníku).
Metody hodnocení
Výuka ve formě nepovinných přednášek a povinných seminářů probíhá jeden semestr (1.semestr v prvním ročníku). Zkouška je ústní.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2010/CM104Zk