EN

PrF:CM405Z Obchodní právo I - Informace o předmětu

CM405Z Obchodní právo I

Právnická fakulta
jaro 2003
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (cvičící)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:30 133
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM405Z/01: každý lichý pátek 9:35–11:05 133
CM405Z/02: každý sudý pátek 9:35–11:05 133
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v celém jeho rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (především obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů (právo směnečné a šekové, výklady o akciích, dluhopisech a dalších druzích cenných papírů, výklad o kapitálovém trhu). Výuka směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru, seminární výuka je zaměřena na aplikační praxi.
Osnova
  • Obecné výklady ** Úvod do obchodního práva (předmět, metody, prameny) ** Obchodní firma ** Obchodní tajemství ** Výklad o soutěžním právu ** Obecné otázky soutěžního práva - generální klausule proti nekalé soutěži ** Speciální skutkové podstaty nekalé soutěže ** Právní prostředky proti nekalé soutěži ** Existenční ochrana hospodářské soutěže (teoretický úvod, kartelové smlouvy, spojování podniků soutěžitelů,zneužívání dominantního postavení) * Výklad o subjektech obchodněprávních vztahů ** Subjekty obchodně právních vztahů (pojem podnikatele, ostatní subjekty obchodně právních vztahů) ** Obchodní rejstřík, jednání podnikatelů ** Obecné otázky právní úpravy obchodních společností (základní pojmy, vznik a zánik obchodní společnosti) ** Družstvo
Literatura
  • Eliáš,K. - Bartošíková, M., - Pokorná,J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, 3. vyd. Praha: C. H. Beck 2001
  • Eliáš, K. - Bejček, J. - Hajn, P. - Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 3. vyd., Praha, C. H. Beck, 2002
Metody hodnocení
Výuka předmětu obchodní právo I je prováděna ve fromě přednášek (1x týdně) a seminářů (1x za 14 dní). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou zaměřeny na procvičování schopnosti aplikovat právo na konkrétní situace. Předmět je ukončen zápočtem, podmínkou udělení zápočtu je účast na všech seminářích. Pokud se student neúčastnil všech seminářů, bude udělovat zápočet garant předmětu.
Informace učitele
Pro seminární výuku je nezbytné mít k dispozici právní předpisy.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.