EN

PrF:CM405Z Obchodní právo I - Informace o předmětu

CM405Z Obchodní právo I

Právnická fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková
Rozvrh
Po 23. 2. až Pá 22. 5. St 13:30–15:00 034
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM405Z/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 124, P. Hajn
CM405Z/02: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 124, P. Hajn
CM405Z/03: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každý lichý čtvrtek 15:05–16:35 126, P. Hajn
CM405Z/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v celém jeho rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (především obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů (právo směnečné a šekové, výklady o akciích, dluhopisech a dalších druzích cenných papírů, výklad o kapitálovém trhu). Výuka směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru, seminární výuka je zaměřena na aplikační praxi.
Osnova
  • Obecné výklady ** Úvod do obchodního práva (předmět, metody, prameny) ** Obchodní firma ** Obchodní tajemství ** Výklad o soutěžním právu ** Obecné otázky soutěžního práva - generální klausule proti nekalé soutěži ** Speciální skutkové podstaty nekalé soutěže ** Právní prostředky proti nekalé soutěži ** Existenční ochrana hospodářské soutěže (teoretický úvod, kartelové smlouvy, spojování podniků soutěžitelů,zneužívání dominantního postavení) * Výklad o subjektech obchodněprávních vztahů ** Subjekty obchodně právních vztahů (pojem podnikatele, ostatní subjekty obchodně právních vztahů) ** Obchodní rejstřík, jednání podnikatelů ** Obecné otázky právní úpravy obchodních společností (základní pojmy, vznik a zánik obchodní společnosti) ** Družstvo
Literatura
  • Eliáš, K. - Bartošíková, M. - Pokorná, J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vyd., Praha: C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-391-4
  • Eliáš, K. - Bejček, J. - Hajn, P. - Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 5. vyd., Praha, C. H. Beck, 2007
Metody hodnocení
Výuka předmětu obchodní právo I je prováděna ve fromě přednášek (1x týdně) a seminářů (1x za 14 dní). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou zaměřeny na procvičování schopnosti aplikovat právo na konkrétní situace. Předmět je ukončen zápočtem, podmínky zápočtu stanovuje vyučující učitel.
Informace učitele
Pro seminární výuku je nezbytné mít k dispozici právní předpisy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.