BOBP0622 Bakalářská práce II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/3. 45. 9 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: SZk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Záděrová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12. 4. 7:00–14:50 viz studijní materiály/see study materials, Út 13. 4. 7:00–14:50 viz studijní materiály/see study materials, St 14. 4. 7:00–14:50 viz studijní materiály/see study materials, Čt 15. 4. 7:00–14:50 viz studijní materiály/see study materials, Pá 16. 4. 7:00–14:50 viz studijní materiály/see study materials
Předpoklady
BOBP0521 Bakalářská práce I && BOKV0532c Kontaktní čočky II-cvič. && BOKV0532p Kontaktní čočky II-před. && BOOT0532 Oční patologie II - př. && BONR0543c Nauka o refrakci III-cvič. && BONR0543p Nauka o refrakci III-před. && BOOP0422p Optické přístroje II - před. && BOFP051c Oftalmolog. přístroje-cvič. && BOFP051p Oftalmolog. přístroje-před. && BOOF041p Oční farmakologie && BOVT041c Zdravotnická informatika && BOBV0522p Binokulární vidění II-před. && BOBV0522c Binokulární vidění II -cvič. && BKPF031 Klinická fyziologie obecná &&( BKAJ0222 Angličtina II - cvičení || BOAJ0222 Angličtina II - cvičení )
BOBP0521 && BOKV0532c && BOKV0532p && BOOT0532 && BONR0543c && BONR0543p && BOOP0422p && BOFP051c && BOFP051p && BOOF041p&& BOVT041c && BOBV0522p && BOBV0522c && BKPF031 &&(BKAJ0222 || BOAJ0222)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení bude student schopen citovat podmínky pro zadání a zpracování bakalářské práce stanovené ústavem nebo klinikou odpovědnou za výuku příslušného bakalářského studijního programu. Prokáže orientaci ve správné citaci literatury použité v bakalářské práci. Zpracovanou bakalářskou práci předloží student na studijní oddělení děkanátu k registraci v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku. K obhajobě bakalářské práce vypracuje vedoucí práce a její oponent(i) posudky předložené práce. Student musí být s posudky seznámen nejpozději tři dny před obhajobou. Obhajoba bakalářské práce je součástí SZZ
Výstupy z učení
Na konci tohoto cvičení bude student schopen:
- citovat podmínky pro zadání a zpracování bakalářské práce stanovené ústavem nebo klinikou odpovědnou za výuku příslušného bakalářského studijního programu.
- Prokázat orientaci ve správné citaci literatury použité v bakalářské práci.
Student zpracuje finální verzi a v termínu odevzdává.
Osnova
  • Technická optika, optické přístroje: refrakce u jednoduchých sférických nebo rovinných útvarů, index lomu, optická lomivost, průchod paprsku, uzlový bod, příčné a uhlové zvětšení, tenké čočky, tlusté čočky, vady čoček, hloubka ostrosti, sférické a torické čočky, hranolový efekt, hranoly, zrcadla, optické přístroje (dalekohledy, mikroskopy, lupy, fotografické přístroje), oftalmologické přístroje (oftalmoskopy, skiaskop, fokometr, štěrbinová lampa, keratometr, refraktometr, diagnostické čočky), polarizované světlo, kvalita zobrazení, rozlišovací schopnost.
  • Vyšetření a korekce refrakčních vad:určení správné refrakce, myopie, hypermetropie, astigmatismus, afakia, optické charakteristiky brýlových čoček, materiály, korekce svalové nerovnováhy, absorpční čočky, bifokální a progresivní čočky, pracovní ochranné brýle, vyšetření barevného vidění, zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti, tvrdé a měkké kontaktní čočky, indikace a kontraindikace použití, péče o kontaktní čočku, měření nitroočního tlaku a vyšetření zorného pole na perimetru a kampimetru
  • Poruchy vidění a nemoci oka:anatomie oka, zraková dráha, optické vlastnosti oka, prostorové vidění, poruchy binokulárního vidění, barvocit, choroby víček: anomálie, poruchy tvaru a postavení, obrna svěrače víček, záněty okrajů, tumory, choroby spojivky: záněty, reakce na fyzikální a chemické podráždění, degenerace, choroby slzné žlázy a odvodných slzných cest: záněty, slzení, syndrom suchého oka, záněty váčku a kanálků, nádory.Význam slzného filmu, záněty rohovky, degenerace rohovky, vývojové anomálie, katarakta, změny polohy čočka, afakia, artefakie, korekce, choroby sklivce: ztekucení, zkalení, hemoftalmus, cévní postižení sítnice, hypertense, diabetická retinopatie, odchlípení sítnice, glaukom: vyšetřovací metody, glaukom s otevřeným úhlem, glaukom s uzavřeným úhlem, poruchy akomodace, konvergence, presbyopie, zvětšující pomůcky pro slabozraké
Literatura
  • Volí se podle tématu diplomové práce a po konzultaci s vedoucím diplomové práce.
  • The literature depends on the topic of bachelors thesis and on the counsel of leader of bachelors thesis.
Výukové metody
cvičení, teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
cvičení, státní závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOBP0622