VLFY0422s Fyziologie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1.5/0. 22.5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (cvičící)
Ksenia Budinskaya, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Dufek (cvičící)
MUDr. Jan Novák (cvičící)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Matej Pekař, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Pekařová (cvičící)
MUDr. Vladimír Rak (cvičící)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Svízela (cvičící)
MUDr. Ivan Szadvári, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Šustr (cvičící)
MUDr. Veronika Tomášková (cvičící)
Mgr. Anna Bartáková (pomocník)
MUDr. Samuel Hricko (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu bude student schopen pochopit termíny obecné a systémové fyziologie člověka. Student získá znalosti potřebné k analýze a následné interpretaci jevů odehrávajících se na buněčné, tkáňové i orgánové úrovni, stejně tak na úrovni celého organismu. Cílem předmětu je naučit studenta rozumět a interpretovat různé funkce lidského těla. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student:
- schopen pochopit termíny obecné a systémové fyziologie člověka
- uplatnit znalosti potřebné k analýze a následné interpretaci jevů odehrávajících se na buněčné, tkáňové i orgánové úrovni, stejně tak na úrovni celého organismu.
- znát podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku
- schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů.
Osnova
  • I. Ventilace plic. Transport plynů. Regulace dýchání. Vyšetřovací metody. II. Tělesné tekutiny. Průtok krve ledvinami. Funkce ledvin. Glomerulární filtrace. Tubulární procesy. Protiproudový systém. pH a jeho regulace ledvinami. III. Mechanické funkce GIT. Sekreční funkce GIT. Koordinace jednotlivých částí GIT. IV. Převodní systém srdeční a buněčná elektrofyziologie myokardu. Šíření vzruchu myokardem a možnosti jeho záznamu. EKG svody. EKG křivka. Interpretace EKG křivky, arytmie. V. Srdce jako sval. Srdeční cyklus. Polygrafie. Autoregulace srdeční činnosti. Koronární oběh. VI. Regulace a adaptace. Regulace a adaptace na tělesnou zátěž. Termoregulace; adaptace na teplo a chlad. Reakce organismu na změny polohy těla. Reakce organismu na krvácení.
Literatura
    povinná literatura
  • BORON, Walter F. a Emile L. BOULPAEP. Medical physiology : a cellular and molecular approach. 1st ed. Philadelphia: Saunders, 2003. xiii, 1319. ISBN 0721632564. info
    doporučená literatura
  • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě semináře. Studenti prostudují literaturu zadané oblasti fyziologie a případně si připraví samostatné vystoupení. Během semináře prezentují dané téma a prohlubují své znalosti formou diskuse s vyučujícím.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast a 60% kontrola připravenosti na všech seminářích (úvodní kontrolní test u každého tématu na 6 a více bodů).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat seminářů je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v IS MUNI. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.