VLTL081 Sports Medicine

Faculty of Medicine
Spring 2017
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc. (lecturer)
MUDr. Jana Martinková (lecturer)
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (lecturer)
MUDr. Ladislav Svoboda, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Iva Tomášková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Soňa Pavlová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Department of Physiotherapy and Rehabilitation - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Supplier department: Department of Physiotherapy and Rehabilitation - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Mon 6. 3. to Fri 2. 6. Thu 15:00–16:40 B11/334
Prerequisites
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VSPA0622p Pathology II - lecture && VSIP0622c Introduction to internal II-pr && VLCP0622c Introduc. to surgery II -pr.
Studenti 4.-5. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Význam tělovýchovného lékařství, zdravotní zabezpečení sportovních akcí, komplexní přístup tělovýchovných lékařů k vyšetření pohybového aparátu, posuzování schopnosti k TV a sportu(doc. MUDr. L. Hrazdira,CSc. doc. MUDr. J. Novotný,CSc) 3.3.2011
 • 2. Metodika zátěžového vyšetřování ve sportovní medicíně(kardiorespirační a metabolická diagnostika v laboratoři a terénu, posuzování efektivity a řízení tréninku, MUDr. F.Jedlička, MUDr. P. Homolka,PhD.) 10.3.2011
 • 3. Správné vedení vytrvalostního a silového tréninku u zdravé populace, možnosti v terénu i posilovnách.(MUDr. J. Martinková) 17.3.2011
 • 4. Sportovní antropologie, sportovní aktivita v souvislosti s různým věkem a pohlavím (rozměry těla, složení, somatotyp, biologický věk, predikce výšky, doc. MUDr. J. Novotný,CSc., MUDr. Iva Tomášková) 24.3.2011
 • 5. Kardiologická problematika sportující populace (riziko náhlé smrti u sportovců prof. MUDr. L.Elbl,CSc., MUDr. Iva Tomášková) 31.3.2010
 • 6. Význam pohybové aktivity pro zdraví člověka (patofyziologie tělesné zátěže, např. přetížení, přetrénování MUDr. I. Tomášková, MUDr. F. Jedlička) 7.4.2011
 • 7. Sportovní ortopedie a traumatologie I (prim. MUDr. R.Moster,CSc., doc. MUDr. L. Hrazdira,CSc.) 14.4.2011
 • 8. Sportovní ortopedie a traumatologie II, taping, ortézy (doc. MUDr.L.Hrazdira,CSc.,prim.MUDr.R.Moster,CSc.) 21.4.2011
 • 9. Zdravotní problematika vybraných druhů sportů(doc. MUDr. J.Novotný,CSc., MUDr.P.Homolka,PhD.) 28.4.2011
 • 10. Výživa, výživové doplňky a pitný režim ve sportu (MUDr. Iva Tomášková, prof. MUDr. L.Elbl,CSc.) 5.5.2011
 • 11. Antidopingová a farmakologická problematika ve sportu (MUDr. P.Homolka,PhD., MUDr. F.Jedlička) 12.5.2011
 • 12. Léčebná rehabilitace ve sportovní medicíně II (MUDr. Martinková, doc.MUDr.L. Hrazdira,CSc) 19.5.2011
 • 13. Léčebná rehabilitace ve sportovní medicíně I(MUDr. J. Martinková, doc. MUDr. L. Hrazdira,CSc.) 26.5.2011
 • 14. Závěr – testy a udělení zápočtů (MUDr. Tomášková, doc. MUDr. L. Hrazdira) 2.6.2011
Literature
 • Meško a kol. Telovýchovnolekárske vademekum. SSTL, Bratislava 2005
 • Vilikus Z. a kol. Tělovýchovné lékařství. Universita Karlova, Praha 2004
 • Cinglová L. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. Karolinum, Praha 2002
 • Novotný J. a kol. Kapitoly sportovní medicíny. Paido, Brno 2003
 • Kučera M. a kol. Sportovní medicína. Grada, Praha 1999
 • Placheta Z. a spol. Zátěžová funkční diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada, Praha 1999
 • Časopis: Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
 • Studijní materiály na internetu: www/fsps.muni.cz/~novotny
 • Harries M. et al. ABC of Sports Medicine. BMJ Books, London 2000
 • Kjaer M. et al. Textbook of Sports Medicine. Blackwell Publishing, Malden 2003
 • Peterson L et al. Sports Injuries. Martin Dunitz Ltd, London 2001
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2017/VLTL081