BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření I

Lékařská fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Assja Kučírková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Assja Kučírková, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • OPTOMETRIE Zimní semestr 2. ročník F y z i k á l n í p r a k t i k u m Seznam úloh 1. Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky 2. Měření propustnosti filtrů a skel 3. Určení indexu lomu tenké vrstvy z měření propustnosti 4. Stanovení tloušťky tenké vrstvy interferometrickou metodou 5. Graduace spektroskopu 6. Měření vlnové délky světla 7. Stanovení indexu lomu čoček z poloměru křivosti a ohniskové vzdálenosti 8. Studium Fraunhoferovy difrakce na mřížce 9. Charakteristiky detektorů světla 10.Vakuové napařování
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.