BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření I

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Karel Navrátil, CSc. (cvičící)
Mgr. Karel Kubíček, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOZF0221/01: Čt 16:20–18:45 Fp2,04012, K. Navrátil
BOZF0221/02: Čt 13:45–16:15 Fp2,04012, D. Hemzal
BOZF0221/03: St 9:15–11:45 Fp2,04012, P. Mikulík
BOZF0221/04: St 6:45–9:15 Fp2,04012, M. Meduňa
BOZF0221/05: Út 16:00–18:30 Fp2,04012, L. Bočánek
Předpoklady
BOMA0121c Matematika I-cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznamují se základy fyzikálních měření, jejich prováděním a zpracováním výsledků měření. V úvodní lekci je společná informace o zpracování naměřených dat a stanovení chyby hodnoty určované veličiny - intervalu spolehlivosti. Následuje měření dvou elektrických úloh, odporu a výkonu, kde se učí zapojovat obvody podle schématu a používat jednoduché elektrické přístroje. Další část je věnována základním optickýcm měřením. V jednotlivých úlohách se studenti seznamují s odrazem a lomem světla, zobrazováním, měřením indexu lomu látek a vlastnostmi polarizovaného světla. Učí se pracovat s mikroskopem, refraktometrem a polarimetrem. Úlohy jsou sestaveny tak, aby byly maximálně jednoduché, srozumitelné a průhledné z hlediska základních fyzikálních principů.
Osnova
  • Seznam úloh: 1. Měření odporů. 2. Měření výkonu střídavého proudu. 3. Měření polarizační schopnosti polaroidů a ověření Malusova zákona pro reálné polaroidy. 4. Měření parametrů mikroskopu. 5. Měření indexu lomu hranolu metodou minimální deviace. 6. Závislost stáčení polarizační roviny na koncentraci roztoku. 7. Měření světla odraženého na povrchu dielektrika. 8. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček. 9. Měření indexu lomu látek refraktometrem. Brownův pohyb. 10. Průchod světla planparalelní deskou a hranolem.
Literatura
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
  • KUČÍRKOVÁ, Assja a Karel NAVRÁTIL. Fyzikální měření. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 187 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.