VSLE7X1p Lékařská etika 2 - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2012
Rozsah
0.5/0. 1 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (přednášející)
MUDr. Petra Vysočanová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Mgr. Šárka Šafářová, dipl. um., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSLE7X1p/VLA: Po 12. 3. až Pá 6. 4. St 13:00–14:40 A19/118
Předpoklady
VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvičení || STCP0622c Chir.propedeutika II - c && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && VSET021 Lékařská etika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Lékařskou etiku I s důrazem na klinickou etiku.
Osnova
 • Úvod do lékařské etiky (terminologie, vznik, předmět) & Medicína prvního kontaktu (vztah lékař - pacient, informovaný souhlas)& Počátek lidského života (asistovaná reprodukce) & Etika a genetika (PND, PGD, screening) & Práva nemocných & Transplantační etika & Etika a onkologie (pravda o diagnóze, paliativní péče) & Etické problémy v intenzivní medicíně & Smrt a umírání & Biomedicínský výzkum.
Literatura
 • PENCE, Gregory E. Classic cases in medical ethics : accounts of cases that have shaped medical ethics, with philosophical, legal, and historical backgrounds. 4th ed. Boston: McGraw Hill, 2004. xviii, 470. ISBN 0072829354. info
 • Bioethics : ancient themes in contemporary issues. Edited by Mark G. Kuczewski - Ronald M. Polansky. 1st ed. London: MIT Press, 2000. xiii, 304. ISBN 0262611775. info
 • SCHWARTZ, Lisa M., Paul. E. PREECE a Robert A. HENDRY. Medical ethics : a case-based approach. 1st ed. Edinburgh: Saunders, 2002. xxi, 204. ISBN 0702025437. info
 • A companion to bioethics. Edited by Helga Kuhse - Peter Singer. 1st ed. [S.l.]: Blackwell Publishing, 2001. xv, 512. ISBN 063123019X. info
 • SANDEL, Michael J. The case against perfection : ethics in the age of genetic engineering. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2007. x, 162. ISBN 9780674019270. info
 • Práva pacientů :komentované vydání. Edited by Helena Haškovcová - Jan Petrášek. [1. vyd.]. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7. info
 • A. Plomer, P. Torremans (eds.), Embryonic Stem Cell Patents. European Law and Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-954346-5.
 • FORTWENGEL, Gerhard. Guide for clinical trial staff : implementing good clinical practice. 1st ed. Basel: Karger, 2007. 108 s. ISBN 9783805576550. info
 • Beyond therapy : biotechnology and the pursuit of happiness : a report of the President's Council on Bioethics. Edited by Leon Kass - William Safire. 1st ed. New York: DANA Press, 2005. xxxiii, 37. ISBN 1932594051. info
 • WEIR, Robert F., Robert S. OLICK a Jeffrey C. MURRAY. Stored tissue issue : biomedical research, ethics, and law in the era of genomic medicine. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. xvii, 339. ISBN 9780195123685. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem na základě vypracování písemné práce ke zvolenému dílčímu tématu předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: předmět je vyučován pouze v podzimním semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.