ZLGE061c Genetika v zubním lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.5/0. 7.5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jolana Lipková, Ph.D. (pomocník)
Ing. Hana Holcová Polanská, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Válková (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. && ZLIM051p Imunologie v z. l.- předn. && ( ZLBC041p Biochemie II - přednáška || ZLBC0422p Biochemie II - přednáška ) && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z genetiky je poskytnout studentům základní představy o metodách molekulární biologie (PCR, RFLP, analýza proteinů). Studenti získají základní praktické zkušenosti potřebné pro jejich další práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout základní metody využívané v molekulární biologii a genetice
- osvojí si základy práce v molekulárně-biologické laboratoři
- identifikovat monogenní a multigenní podklad vad z pohledu stomatologa
Osnova
  • Význam DNA diagnostiky – detekce mutací pomocí PCR. Elektroforéza, zhodnocení výsledků, zápočty.
Literatura
    doporučená literatura
  • Essential genetics :a genomics perspective. Edited by Daniel L. Hartl - Elizabeth W. Jones. 3rd ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers, 2002. xxv, 612 s. ISBN 0-7637-1852-1. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Praktická cvičení z genetiky v zubním lékařství jsou povinná (účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti). Bloková výuka je ukončena zápočtem, předpoklady k jeho udělení jsou: a) účast ve výuce, b) vypracované protokoly praktických cvičení, c) příp. další individuálně zvolená kritéria vyučujícím.
Informace učitele
Je potřebné nosit v průběhu praktických cvičení laboratorní plášť a dodržovat zásady bezpečnosti práce. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v jiném termínu, ale pouze po předchozí domluvě s vyučujícím. -------------------------------------------------------------------- Students have to be wearing lab coats during the practicals and follow the safety rules when working experimentally. Student can - with tutor's approval - substitute the particular practical in a given week with another group in case he/she has a justifiable reason for it.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLGE061c