ZLPL0562c Protetické zubní lékařství II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Odstrčil (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPL0562c/21: Po 3. 11. až Pá 7. 11. každý pracovní den 7:30–10:00 N05513, každý pracovní den 10:20–12:50 N05513
ZLPL0562c/22: Po 15. 9. až Pá 19. 9. každý pracovní den 7:30–10:00 N05513, každý pracovní den 10:20–12:50 N05513
ZLPL0562c/23: Po 17. 11. až Pá 21. 11. každý pracovní den 7:30–10:00 N05513, každý pracovní den 10:20–12:50 N05513
Předpoklady
ZLPL0451c Protet.zub.lék.I-cvič. && ZLPZ041p Prev.zub.lék.-přednáška && ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška && ZLBC041p Biochemie II - přednáška && ZLAN0333p Anatomie III-předn. && ZLHE0322p Histol. a embryol.II.- předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p ) && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. && ZLPP0442 Prázd.praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Strucná anotace predmetu: Nápln oboru: Teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru protetické zubní lékarství zamerené zejména na fixní a snímatelné náhrady chrupu. Základní cíle a náplne výuky: Studenti získávají znalosti o zhotovování protetických náhrad u ruzných defektu chrupu. Podrobne jsou seznámeni s diagnostikou,prevenci a terapií lécby fixními i snímatelnými náhradami chrupu, s laboratorními i ordinacními postupy.
Osnova
  • Rozsah studijního predmetu : hod/týden 3,3, kredity 14 4. sem: 1 hod. prednášky, 1 hod. praktická cvicení 5. sem: 1 hod. prednášky, 1 hod. praktická cvicení 6. sem: 1 hod. prednášky, 2 hod. praktická cvicení 7. sem: 1 hod. prednášky, 4 hod. praktická cvicení 8. sem: 1 hod. prednášky, 3 hod. praktická cvicení 9. sem: 1 hod. prednášky, 3 hod. praktická cvicení
Literatura
  • TVRDOŇ, Martin. Protetická stomatológia, liečba a prevencia. 1. vyd. Bratislava: Science, 1999. 580 s. ISBN 8096796151. info
Metody hodnocení
Typ studijního predmetu : povinný Rozsah studijního predmetu : hod/týden 3,3, kredity 14 Formy výuky studijního predmetu : prednáška , praktická cvicení Zpusob ukoncování studijního predmetu: zápocet, zkouška
Informace učitele
Základní ucebnice Tvrdon M.: Protetická stomatologia, liecba a prevencia 2001, Science Bratislava Andrik P., Bílý B., Bittner.: Stomatologická protetika 1983, Osveta Martin Bittner J.: Protetická technologie 1989 Dombrady L.: Stomatologická protetika 1977, Avicenum Praha Doplnková literatura Pokorný J.: Základní problematika paralelometru 1992, IDV PZ Brno Bittner J.: Technologie pro zubní laboranty 1985, IDV PZ Brno Bittner J., Vacek M., Novák J.: Stomatologické protézy I, II 1982, Avicenum Praha Prucek J.: Fasetování stomatoprotetických náhrad umelými pryskyricemi 1993, UP Olomouc Dapeci A.: Fixní zubní náhrady v prevenci paradontopatií 1990, MU Brno Geering A., Kundert M.: Total-und hybridprothetik 1986, Thieme New York ////////////////////////////// Expert literature: Voldrich a kol.: Stomatologická protetika,1960, Státní nakladatelství Praha Bittner, Vacek: Gnatologie, 1986, Zdravotnické nakladatelství Tvrdon M a kol.: Protetická stomatologia, lécba a prevence, 1999, Slovak edition
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.