BFZD0532c Základy diagn. a terapie funkč. poruch pohyb. soustavy II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Havelková, Ph.D. (cvičící)
Jiřina Pavlíková (cvičící)
Marie Penčikovová (cvičící)
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Rozvrh
Čt 15:00–18:10 N04903
Předpoklady
BFZD0431p Základy diagn. a terapie funkč
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cíle je seznámit se se základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy dle Lewita a Rychlíkové včetně praktických cvičení. Funkční patologie se zabývá poruchami přetížení pohybového aparátu. Vysvětluje pojem segmentální inervace motorického systému, řízení motoneuronu a patologii jako výsledek funkčních segmentových změny.
Osnova
 • 1.Základy farmakoterapie funkčních poruch pohybové soustavy; opakování technik měkkých tkání
 • 2.Funkční anatomie osového skeletu; opakování mobilizací periferních kloubů
 • 3.Entezopatie: anatomie, fyziologie, entezopatie v oblasti horních končetin; odpovídající vstup měkkými a mobilizačními technikami
 • 4.Ostatní entezopatie, adhesivní capsulitis ramenního kloubu odpovídající vstup měkkými a mobilizačními technikami; mobilizace klíčku a lopatky
 • 5.Poruchy v oblasti dolních končetin, stereotyp chůze; radikulární a pseudoradikulární syndromy; etiologické návaznosti, racionální vstupy; opakování měkkých a mobilizačních technik odpovídajících uvedenému
 • 6.Funkční anatomie pánve, projevy funkčních poruch v oblasti pánve; palpační orientace, spine sign, fenomen předbíhání
 • 7.SI klouby, anatomie, fyziologie, patologie, diferenciálně diagnostické problémy; vyšetření a mobilizace SI kloubů; autoterapie
 • 8.Funkční anatomie L páteře, VVV - význam, hodnocení; projevy funkčních poruch v oblasti bederní páteře pohledem, palpací; vyšetření a segmentová mobilizace - RF, Ro, AF
 • 9.Základy RTG v oblasti pánve L páteře, CT, NMR; trakční techniky, autoterapie; opakování mobilizace L a SI
 • 10.Funkční anatomi Th páteře a žeber; vyšetření Th - pohledem aktivním pohybem a palpací, projevy funkčních poruch v oblsti Th páteře a žeber; Gaymansovo pravidlo; trakce Th; zadání seminární práce
 • 11.Základy diferenciální diagnostiky v oblasti Th páteře; úvod základní viscerovertebrální vztahy; vyšetření a mobilizace Th v segmentech do retroflexe, anteflexe a lateroflexe
 • 12. Základy diferenciální diagnostiky v oblasti Th a žeber - dokončení, VVV; vyšetření a mobilizace Th do rotace; autoterapie - Kaltenborn
 • 13.Stereotyp dýchání, anatomické předpoklady, fyziologie, patologie, vztahy; vyšetření a mobilizace žeber - fenomen předbíhání, Kubis, lopatka, Greennman, autoterapie; celkové opakování
 • 14.Funkční anatomie krční páteře a CTh přechodu; vyšetření pohybů aktivních, proti odporu, pasivních, vyšetření pasivní rotace ve 4 polohách, palpacem bolestivých bodů; trakce C páteře; průběžné opakování; odevzdání seminární práce
Literatura
 • HOFTA, T. Autoterapeutický systém (mobilizační, relaxační a protahovací techniky). Třeboň : vydáno vlastním nákladem, 1996. 79 s.
 • KAŇOVSKÝ, P. - HEKERLOVÁ, R. Cervikální dystonie a její léčba. Praha : Maxdorf, 1996. 84 s. ISBN 80-85800-36-5
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.