MIIL031c Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
celkem 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Straková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 21. 10. až Ne 24. 11. Po 8:00–9:40 F01B1/313
Předpoklady
MIIN0231p Ošetřovatelství v interně I-př && MIIN0231c Ošetřovatelství v interně I-cv && MIOS0222 Ošet. péče v intenzivní med.II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou schopni: - charakterizovat aktuální epidemiologickou situaci vybraných infekčních chorob se zaměřením na intenzivní ošetřovatelskou péči - definovat specifika bariérové intenzivní ošetřovatelské péče u pacientů hospitalizovaných z důvodu vysoce nakažlivých chorob - vyjmenovat zásady a specifikovat technické vybavení nutné k transportu osob s podezdřením na vysoce nakaživou chorobu z místa zjištěnní do specializovaného zdravotnického zařízení, včetně transportního vaku s uzavřenou cirkulací vzduchu, speciální sanitní vozy a opatření na letištích - vyjmenovat specifika intenzivní ošetřovatelské péče u pacientů s nozokomiálními nákazami, definovat profesionální infekce.
Osnova
  • - Aktuální epidemiologická situace vybraných infekčních onemocnění.
  • - Specifika práce sestry na odděleních infekčních klinik se zaměřením na jednotky intenzivní péče, bariérová ošetřovatelská.
  • - Bariétová ošetřovatelská péče u vysoce infekčních chorob, specifické postupy a technické vybavení: dekontaminace, transport, izolační jednotky Biosafety level 1-4, izolační stany s uzavřeným systémem cirkulace, opatření na letištích.
  • - cestovní lékařství, terminologie, očkování, vybrané nemoci a zdravotní rizika spojená s cestováním.
Literatura
  • ČERVEŇANOVÁ, Eva a Gabriela OPRŠALOVÁ. Ošetrovateľské štandardy v intezívnej starostlivosti. 1. vyd. Martin: Osveta, 2012. 86, [8]. ISBN 9788080633721. info
  • HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA a Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5660-2. info
  • BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxv, 651. ISBN 9788072626441. info
Výukové metody
Teoretická příprava, nácvik řešení modelových situací
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, jeho získání je podmíněno 100 % docházkou, průkaz teoretických znalostí – zápočtový test (úspěšnost min. 75 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.