MIIL031c Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (cvičící)
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIIN0231p Ošetřovatelství v interně I-př && MIIN0231c Ošetřovatelství v interně I-cv && MIOS0222 Ošetř. péče v int. med. II-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je - seznámení studentů s aktuální epidemiologickou situaci vybraných infekčních chorob se zaměřením na intenzivní ošetřovatelskou péči - seznámení a nácvik specifik bariérové intenzivní ošetřovatelské péče u pacientů hospitalizovaných z důvodu vysoce nakažlivých chorob - specifikace zásad a demonstrace technického vybavení nutné k transportu osob s podezřením na vysoce nakažlivou chorobu z místa zjištění do specializovaného zdravotnického zařízení, včetně transportního vaku s uzavřenou cirkulací vzduchu, speciální sanitní vozy a opatření na letištích - nácvik specifik intenzivní ošetřovatelské péče u pacientů s nozokomiálními nákazami, definovat profesionální infekce.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
- charakterizovat aktuální epidemiologickou situaci vybraných infekčních chorob se zaměřením na intenzivní ošetřovatelskou péči
- definovat specifika bariérové intenzivní ošetřovatelské péče u pacientů hospitalizovaných z důvodu vysoce nakažlivých chorob
- vyjmenovat zásady a specifikovat technické vybavení nutné k transportu osob s podezřením na vysoce nakažlivou chorobu z místa zjištění do specializovaného zdravotnického zařízení, včetně transportního vaku s uzavřenou cirkulací vzduchu, speciální sanitní vozy a opatření na letištích
- vyjmenovat specifika intenzivní ošetřovatelské péče u pacientů s nozokomiálními nákazami, definovat profesionální infekce.
- vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným infekčním onemocněním.
Osnova
 • - Aktuální epidemiologická situace vybraných infekčních onemocnění.
 • - Specifika práce sestry na odděleních infekčních klinik se zaměřením na jednotky intenzivní péče, bariérová ošetřovatelská.
 • - Bariérová ošetřovatelská péče u vysoce infekčních chorob, specifické postupy a technické vybavení: dekontaminace, transport, izolační jednotky Biosafety level 1-4, izolační stany s uzavřeným systémem cirkulace, opatření na letištích.
 • - cestovní lékařství, terminologie, očkování, vybrané nemoci a zdravotní rizika spojená s cestováním.
 • - Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče u pacientů se závažným infekčním onemocněním (meningoková meningitida, tetanus, syndrom získaného imunodeficitu, hepatitidy)
Literatura
  doporučená literatura
 • SAIBERTOVÁ, Simona, Petra JUŘENÍKOVÁ, Libor SOBEK a Petr JAŠŠO. Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2017. 100 s. ISSN 1801-6103. info
 • HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA a Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5660-2. info
 • BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxv, 651. ISBN 9788072626441. info
  neurčeno
 • ČERVEŇANOVÁ, Eva a Gabriela OPRŠALOVÁ. Ošetrovateľské štandardy v intezívnej starostlivosti. 1. vyd. Martin: Osveta, 2012. 86, [8]. ISBN 9788080633721. info
Výukové metody
Teoretická příprava, nácvik řešení modelových situací
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, jeho získání je podmíněno 100 % docházkou, průkaz teoretických znalostí – zápočtový test (úspěšnost min. 75 %).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/MIIL031c