MPVZ091 Veřejné zdravotnictví

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (přednášející)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Radek Policar (přednášející)
Jana Sovová (pomocník)
Garance
JUDr. Radek Policar
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 15:00–15:50 B11/334
Předpoklady
MPOS0822 Ošetřovatelství II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu student: umí vysvětlit pojem veřejné zdravotnictví; zná základní teoretická východiska i praxi veřejného zdravotnictví; zná základy managementu zdravotnických zařízení; zná techniky rozhodování ve zdravotní péči; je schopen porozumět globálním a národním zdravotním politikám; dokáže využít znalosti jiných oborů (epidemiologie, ekonomiky zdravotnictví a ostatních sociálních věd) ke studiu zdravotní politiky, plánování a financování zdravotnických služeb; je schopen aplikovat získané multidisciplinární znalosti při hodnocení účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče, včetně otázek spravedlnosti při poskytování zdravotnických služeb.
Osnova
 • Tematické zaměření přednášek:
 • Veřejné zdravotnictví, pojem vývoj.
 • Státní správa a samospráva ve zdravotní péči.
 • Regionální řízení zdravotní péče.
 • Účinnost, hospodárnost a ekvita zdravotní péče.
 • Metody výzkumu zdravotnických služeb.
 • Aktuální problémy organizace zdravotnictví a možnosti jejich řešení.
 • Informační systém jako nástroj řízení zdravotního systému a zdravotnického zařízení.
 • Příčiny nárustu výdajů na zdravotní péči.
 • Ekonomické nástroje organizace zdravotnictví.
 • Management, jeho vývoj, přínosy a úskalí.
 • Přínosy a rizika ekonomických analýz, plýtvání v oblasti zdravotní péče.
 • Východiska a základní principy zdravotního pojištění.
 • Metody a možnosti výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví.
 • Právní odpovědnost v oblasti zdravotní péče.
 • Aktuální otázky vývoje zdravotnictví.
Literatura
 • HOLČÍK, J. Úvod do studia zdravotního stavu populace. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 114-181.
 • ŽÁČEK, A. a J. HOLČÍK. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0375-8. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.