MPVZ091 Veřejné zdravotnictví

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Garance
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 15. 9. až Pá 5. 12. St 15:00–16:50 B11/334
Předpoklady
MPOS0822 Ošetřovatelství II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu student: umí vysvětlit pojem veřejné zdravotnictví; zná základní teoretická východiska i praxi veřejného zdravotnictví; zná základy managementu zdravotnických zařízení; zná techniky rozhodování ve zdravotní péči; je schopen porozumět globálním a národním zdravotním politikám; dokáže využít znalosti jiných oborů (epidemiologie, ekonomiky zdravotnictví a ostatních sociálních věd) ke studiu zdravotní politiky, plánování a financování zdravotnických služeb; je schopen aplikovat získané multidisciplinární znalosti při hodnocení účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče, včetně otázek spravedlnosti při poskytování zdravotnických služeb.
Osnova
  • Tematické zaměření přednášek: Veřejné zdravotnictví, pojem vývoj. Státní správa a samospráva ve zdravotní péči. Regionální řízení zdravotní péče. Účinnost, hospodárnost a ekvita zdravotní péče. Metody výzkumu zdravotnických služeb. Aktuální problémy organizace zdravotnictví a možnosti jejich řešení. Informační systém jako nástroj řízení zdravotního systému a zdravotnického zařízení. Příčiny nárustu výdajů na zdravotní péči. Ekonomické nástroje organizace zdravotnictví. Management, jeho vývoj, přínosy a úskalí. Přínosy a rizika ekonomických analýz, plýtvání v oblasti zdravotní péče. Východiska a základní principy zdravotního pojištění. Metody a možnosti výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví. Právní odpovědnost v oblasti zdravotní péče. Aktuální otázky vývoje zdravotnictví.
Literatura
    povinná literatura
  • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0. info
  • HOLČÍK, Jan, Adolf ŽÁČEK a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 137 s. ISBN 9788087192153. info
  • ŽÁČEK, A. a J. HOLČÍK. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0375-8. info
    doporučená literatura
  • JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 294 s. ISBN 9788073675929. info
  • STREJČKOVÁ, Alice, Hana PINKAVOVÁ, Jana UHROVÁ a Jaromíra NOVOTNÁ. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. první. Praha: Fortuna, 2007. 119 s. ISBN 978-80-7168-943. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
esej
Informace učitele
Aktuální prezentace přednášek
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.