AKMEc Úvod do klinické medicíny - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Jana Hrušková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
MUDr. Martina Žižlavská (cvičící)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Darja Krusová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AKMEc/01: St 21. 9. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska, St 5. 10. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska, St 19. 10. 8:00–9:40 A21/112, 10:10–11:50 NMB Vývěska, St 2. 11. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska, St 16. 11. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska, St 30. 11. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska, St 14. 12. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska
AKMEc/02: St 21. 9. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska, St 5. 10. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska, St 19. 10. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska, St 2. 11. 8:00–9:40 A21/108, 10:10–11:50 NMB Vývěska, St 16. 11. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska, St 30. 11. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska, St 14. 12. 8:00–9:50 NMB Vývěska, 10:00–11:50 NMB Vývěska
Předpoklady
AANAp Základy anat. a histol.-před. && ABCHp Biochemie - přednáška && AFYZp Fyziologie - přednáška && APFYp Pat.fyzol. přednáška
Uzavřené studium 1. ročníku. Složené zkoušky z předmětů: Základy anatomie a histologie, Biochemie, Fyziologie a Patologické fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 59/100, pouze zareg.: 1/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení s klinickou praxí, prací u lůžka, zdravotnická dokumentace. Prostřednictvím demonstrace kazuistik onemocnění jednotlivých systémů seznámit studenty s problematikou vnitřního lékařství. Seznámení a demonstrace přístrojové techniky používané v klinické praxi při vyšetřování a terapii nemocných podle jednotlivých systémů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se bude student orientovat v základní symptomatologii interních onemocnění. Bude znát možnosti využití základní diagnostické přístrojové techniky v medicíně ( rtg. diagnostika, ultrazvuková diagnostika, magnetická resonance, laboratorní technika).
Osnova
  • Seznámení s prací u lůžka nemocného, zdravotnická dokumentacxe Ukázky využití přístrojové techniky na jednotlivých pracovištích Rozhovor s nemocným, získávání anamnestických dat Cílená anamnéza dle vybraných nozologických jednotek Celkový pohled na pacienta. Pomocné vyšetřovací metody v praxi Péče o pacienta v akutním stavu
Literatura
  • NAVRÁTIL, Leoš. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a d. Praha: Grada Publishing, 2017. 559 stran. ISBN 9788027102105. info
  • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 978-80-247-4356-1. URL info
  • SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vydání 2005. Praha: Grada Publishing,, 2005. 380 s. ISBN 80-247-1367-5. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou seminářů a praktických cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet udílený na základě aktivní účasti na výuce. Ústní zkouška.
Informace učitele
Výuka je rozdělena na cvičení formou diskuzí na téma v seminární místnosti NMB a praxí na vybraných oddělení probíhajících v NMB, FN Brno a FNUSA dle rozpisu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/AKMEc