EN

FF:VH_805a Dějiny hudby V. A - Informace o předmětu

VH_805a Dějiny hudby: 19. století A

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 N41
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. && VH_03b Přehled dějin hudby II. && VH_03a Dějiny hudby I. && VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty praktickou formou spojenou s teoretickým výkladem se základními formami a specifiky hudby období 19. století, které se do značné míry překrývá s termínem romantismus. Frekventanti kurzu budou seznámeni jednak s klíčovými útvary jako je symfonie, píseň, smyčcový kvartet atd., jednak s charakteristickými rysy hudební produkce tohoto období (instrumentace, programní vs. absolutní hudba apod.).
Osnova
  • 1. Symfonie raného romantizmu. L. van Beethoven a prototyp symfonie 19. století. F. Schubert: příklad raně romantické symfonie. 2. Virtuozita jako fenomén 19. století (H. Ernst, N. Paganini, F. Liszt ad.). Fenomén geniality. Změna pozice autora a interpreta. 3. Programní symfonie 19. století. Proměny programní symfonie v období mezi pozdním klasicismem a modernou (F. Mendelssohn-Bartholdy, H. Berlioz, A. Bruckner, L. Janáček). 4. Píseň jako reprezentativní forma romantizmu. Sólová píseň, sborová tvorba, Lieder ohne Worte (F. Schubert, L. Janáček, V. Novák). 5. Vývoj instrumentace. Instrumentace romantického orchestru (Beethoven), Berliozova reforma. Nové tendence moderny. Partitury R. Strausse a G. Mahlera, wagneriánská melodika. Specifika Janáčkovy instrumentace. 6. Základní díla české kvartetní literatury v období romantizmu (smyčcové kvartety B. Smetany and A. Dvořáka). Problém hudebního programu, autobiografické reflexe. 7. Paralely k opernímu dílu L. Janáčka - M. P. Musorgskij (Boris Godunov) a R. Strauss (Salome). "Literatur Oper" (C. Dahlhaus) a "Exteritoriale Musik" (T. Adorno). 8. Metamorfózy dekadence – mezi literaturou (T. Mann), hudbou(G. Mahler) a filmem (L. Visconti). Smrt v Benátkách - proměny příběhu, citace (B. Britten). 9. Život a dílo G. Mahlera. Instituce pečující o Mahlerův odkaz.
Literatura
  • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. info
  • TROJAN, Jan. Dějiny opery : tvůrci předloh, libretisté, skladatelé a jejich díla. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 482 s. ISBN 8071853488. info
  • ROSEN, Charles. The romantic generation. London: Fontana Press, 1999. xv, 723 s. ISBN 0-00-255712-6. info
  • NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie : z ducha hudby. Translated by Otokar Fischer. Praha: Gryf, 1993. 81 s. info
  • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
  • HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu : příspěvek k revizi hudební estetiky : Vom Musikalisch-Schönen (Orig.). 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1973. 137 s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemná závěrečná zkouška
Informace učitele
Doporučená literatura: Dahlhaus, Carl: Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Band 6, Die Musik des 19. Jahrhunderts. Darmstadt 1997/Dahlhaus, Carl: Nineteeth-century Music. Berleley 1989. Einstein, Alfred: Hudba období romantizmu. Bratislava 1989. Hanslick, Eduard: O hudebním krásnu. Příspěvek k revizi hudební estetiky. Praha 1973. Hons, Miloš: Hudba zvaná symfonie. Praha 2005. Rosen, Charles: The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven. London 1971. /Rosen, Charles: Klasicizmus: Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava 2005. Bonds, Mark Evan: Symphony, 19th century. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians online. Wilson, Charles: Symphony, 20th century. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians online. heslo Instrumentation v The Grove Dictionary of Music and Musicians online heslo Orchestration v Die Musik in Geschichte und Gegenwart: allgemeine Enzyklopädie der Musik (ed. F. Blume) Adorno, Theodor W.: Philosophie der neuen Musik. Frankfurt am Main 1991. Dahlhaus, Carl: Vom Musikdrama zur Literaturoper. München 1983. Dahlhaus, Carl: Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Band 6, Die Musik des 19. Jahrhunderts. Darmstadt 1997/Dahlhaus, Carl: Nineteeth-century Music. Berleley 1989. Gozenpud, Abram: Janáček a Musorgskij. In: Opus Musicum XII/1980, s. 101 – 109; I – IV; VII – VIII. Blaukopf, Kurt: Gustav Mahler. Současník budoucnosti. Jinočany 1998. Kuna, Milan – Hubala, Alfons: Gustav Mahler a Praha. Praha 1996. Mahlerová, Alma: Gustav Mahler: Vzpomínky. Praha 2001. Mahler, Alma: Můj život. Praha 1993. Mahler, Alma (ed.): Gustav Mahler Briefe 1879-1911. Berlin 1924.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončení formou zkoušky je povinné pro jednooborovou formu studia.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VH_805a