KPI22 Kreativní práce s informacemi

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (přednášející)
Mgr. Kateřina Hošková (přednášející)
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Šimková (přednášející)
PhDr. Iva Zadražilová (přednášející)
Mgr. Jan Zikuška (přednášející)
Mgr. Jaroslava Dvořáková (pomocník)
Mgr. Jakub Grós (pomocník)
Mgr. Jakub Hradil (pomocník)
Mgr. Alžběta Karolyiová (pomocník)
Mgr. Klára Kašparová (pomocník)
Mgr. Michal Létal (pomocník)
Mgr. Lea Mentlíková (pomocník)
Mgr. Marie Packová (pomocník)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
(! NOW ( FI:VB000 Základy odborného stylu ))&&(! FI:VB000 Základy odborného stylu )
Základy anglického jazyka na úrovni čtení odborného textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Cíle předmětu
Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje rozvoj informační gramotnosti studentů. Navazuje na tradiční témata práce s informacemi a doplňuje je tak o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost. Vzhledem k e-learningové výuce rozvíjí kurz také počítačovou gramotnost jednotlivých účastníků. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat teorii kreativity a kritického myšlení;
- efektivně používat asociace;
- pojmenovat základní nástroje vizualizace informací;
- vytvářet vlastní mentální mapy;
- využívat metody efektivního čtení a tvůrčího psaní;
- používat při studiu techniky učení a paměťové techniky
- využívat efektivní prvky ústního projevu a obstojně argumentovat
Osnova
 • Kreativita
 • Asociace a Brainstorming
 • Myšlenkové mapy a Myšlenkové klobouky
 • Infografiky a Vizualizace dat
 • Mediální gramotnost a sociální sítě
 • Rychločtení a Aktivní čtení I.
 • Tvůrčí psaní I. a Automatické psaní
 • Tvůrčí psaní II. a Storytelling
 • Učení I. a Aktivní čtení II.
 • Učení II. a Paměťové techniky
 • Ústní projev a Argumentace
 • Wiki a Jak se ptát a jak naslouchat
 • Závěrečný úkol
Výukové metody
e-learning v Interaktivní osnově IS MU; možností (ne nutností) je absolvování workshopů
Metody hodnocení
Student během semestru absolvuje každý týden podle svého výběru úkoly (celkem 11 za semestr), jako alternativu si může zvolit absolvování reálného workshopu konaného v učebnách s lektory. Druhý týden je nutné splnit znalostní test. Kurz je ukončen závěrečným kolokviem v učebnách FF MU, které vyžaduje základní znalost technik (principy a aplikace).
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1421/jaro2013/KPI22/index.qwarp
Více informací na webu http://kpi.knihovna.cz.
Podívejte se na blog, který slouží pro získání bližší představy o obsahu předmětu (spoluautorka blogu je jedna z vyučujících předmětu) - http://studujkreativne.posterous.com/.
Můžete se připojit do FB skupiny: https://www.facebook.com/groups/kpi22/.
Inovace předmětu byla podpořena z projektu: Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na MU. Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0241.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.