KPI22 Kreativní práce s informacemi

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Zikuška (přednášející)
PhDr. Iva Zadražilová (přednášející)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (cvičící)
Mgr. Dana Mazancová, DiS. (cvičící)
PhDr. Dagmar Čerňová (cvičící)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (cvičící)
Bc. Monika Vondrášková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (cvičící)
Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová (cvičící)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Gabriela Šimková (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Tutoři si na základě žádostí vyberou pilotní skupinu studentů napříč MU a ročníky.
Cíle předmětu
Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje tématickou oblast rozvoje informační gramotnosti studentů. Navazuje a doplňuje tak tradiční témata práce s informacemi o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost. Vzhledem k plně e-learningové výuce rozvíjí kurz také počítačovou gramotnost jednotlivých účastníků. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - definovat a využívat metody informačního přetížení;
- efektivně aplikovat pravidla brainstormingu;
- pojmenovat a srovnat základní nástroje vizualizace informací;
- vytvářet vlastní mentální mapy;
- využívat při studiu metody efektivního čtení a tvůrčího psaní;
- znát a aplikovat základní pravidla typografie odborného textu;
- využít aplikace určené pro sběr dat (hlasování, ankety a výzkumy);
- navrhnout a vytvořit efektivní a poutavou prezentaci;
- interpretovat prvky verbální a nevrbálního projevu;
- popsat a využívat nástroje pro publikování na internetu;
Osnova
  • V rámci předmětu budou probíraná následující témata: Informační hygiena (ergonomie, závislosti, bezpečnost, ochrana)
  • Informace kreativně (brainstorming, laterální myšlení)
  • Vizualizace informací (myšlenkové mapy)
  • Efektivní čtení (rychločtení)
  • Tvůrčí psaní
  • Typografie textu
  • Aplikace pro dotazování
  • Prezentace informací
  • Verbální a neverbální projev
  • Publikování na internetu
Výukové metody
E-learning v LMS IS MU
Metody hodnocení
V průběhu semestru budou zadávány písemné úkoly k vypracování. Součástí posledního modulu je závěrečný souhrnný úkol. Podmínkou ukončení předmětu je vypracování všech zadaných úkolů. Celkem lze ze všech úkolů získat 100 bodů. Klasifikace: A 100 – 93 bodů, B 92 – 85 bodů, C 84 – 77 bodů, D 76 – 69 bodů, E 68 – 61 bodů, F 60 – 0) Podrobnější informace o hodnocení jednotlivých úkolů jsou uvedeny v interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.