KPI22 Kreativní práce s informacemi

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (přednášející)
Mgr. Marie Indráková (přednášející)
Mgr. Gabriela Šimková (přednášející)
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Martinek (pomocník)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Základy anglického jazyka na úrovni čtení odborného textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 300 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/300, pouze zareg.: 0/300, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/300
Cíle předmětu
Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje rozvoj informační gramotnosti studentů. Navazuje na tradiční témata práce s informacemi a doplňuje je tak o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost. Vzhledem k e-learningové výuce rozvíjí kurz také počítačovou gramotnost jednotlivých účastníků. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat teorii kreativity a kritického myšlení;
- efektivně používat asociace;
- pojmenovat základní nástroje vizualizace informací;
- vytvářet vlastní mentální mapy;
- využívat metody efektivního čtení a tvůrčího psaní;
- používat při studiu techniky učení a paměťové techniky
- využívat efektivní prvky ústního projevu a obstojně argumentovat
Osnova
 • Kreativita
 • Asociace a brainstorming
 • Myšlenkové mapy
 • Myšlenkové klobouky
 • Vizualizace dat a infografiky
 • Efektivní čtení
 • Tvůrčí psaní
 • Storytelling v učení a prezentování
 • Ústní projev a argumanetace
 • Učení a paměťové techniky
 • Online nástroje pro vzdělávání
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 168 s. ISBN 978-80-265-0267-8. URL info
 • ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 315 s. ISBN 8025104575. info
  doporučená literatura
 • ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Heuristická analýza desktopových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map. IT lib. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 38-44. ISSN 1335-793X. URL info
 • ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Informační vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 133 s. ISBN 978-80-88123-07-1. info
 • ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 2, s. 1-10. ISSN 1804-2406. URL info
Výukové metody
e-learning v Interaktivní osnově IS MU
Metody hodnocení
Student během semestru absolvuje každý týden úvod do zajímavých technik, z kterých bude plnit úkoly. Kurz je ukončen závěrečným kolokviem v učebnách FF MU, které vyžaduje základní znalost technik (principy a aplikace).
Informace učitele
https://www.facebook.com/groups/kpi22/
Do kurzu vstupujte zde: https://is.muni.cz/auth/el/1421/jaro2016/KPI22/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.