KPI22 Kreativní práce s informacemi

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Bc. Zuzana Chlupová (cvičící)
Mgr. Erika Mirová (cvičící)
Bc. Jan Černý (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Chlupová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KPI22/Karel_Englis: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Arne_Novak: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/B_Hostinsky: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Bohumil_Baxa: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Bohumil_Kuzma: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Bohumil_Navratil: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Dobroslav_Krejci: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Edward_Babak: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Frantisek_Berka: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Frantisek_Weyr: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Jan_Krejci: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Jan_Zavrel: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Jaroslav_Kallab: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Josef_Podpera: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Otomar_Volker: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Pavel_Kucera: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Rudolf_Vanysek: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Stanislav_Soucek: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Vaclav_Vondrak: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
KPI22/Vojtech_Rosicky: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, Z. Chlupová, E. Mirová
Předpoklady
Základy anglického jazyka na úrovni čtení odborného textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 300 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 33/300, pouze zareg.: 0/300, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/300
Cíle předmětu
Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje rozvoj informační gramotnosti studentů. Navazuje na tradiční témata práce s informacemi a doplňuje je tak o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat teorii kreativity a kritického myšlení;
- efektivně používat asociace;
- pojmenovat základní nástroje vizualizace informací;
- vytvářet vlastní mentální mapy;
- využívat metody tvůrčího psaní;
- používat při studiu techniky učení a paměťové techniky
- chápat smysl sebeřízení
Osnova
 • Hledání vlastní vzdělávací cesty
 • Metody učení a kreativita
 • Myšlenkové mapy
 • Efektivní a kritické čtení
 • Tvůrčí psaní
 • Kreativní techniky
 • Vizualizace a presentace informací
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 168 s. ISBN 978-80-265-0267-8. URL info
 • ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 315 s. ISBN 8025104575. info
Výukové metody
e-learning
Metody hodnocení
Student během semestru absolvuje každý týden úvod do zajímavých technik, z kterých bude plnit úkoly a provádějí vzájemné hodnocení spolužáků. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit zadané úkoly, složit online test a vytvořit kreativní deník.
Informace učitele
https://www.facebook.com/groups/361502257649696/
Odkaz na kurz se dozvíte.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.