KPI22 Kreativní práce s informacemi

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (přednášející)
Mgr. Kateřina Hošková (přednášející)
Mgr. Kateřina Blatná (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Šimková (přednášející)
PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Zikuška (přednášející)
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Dalecký (pomocník)
PhDr. Mgr. Jana Chlápková (pomocník)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Základy anglického jazyka na úrovni čtení odborného textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 300 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/300, pouze zareg.: 0/300, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/300
Cíle předmětu
Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje rozvoj informační gramotnosti studentů. Navazuje na tradiční témata práce s informacemi a doplňuje je tak o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost. Vzhledem k e-learningové výuce rozvíjí kurz také počítačovou gramotnost jednotlivých účastníků. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat teorii kreativity a kritického myšlení;
- efektivně používat asociace;
- pojmenovat základní nástroje vizualizace informací;
- vytvářet vlastní mentální mapy;
- využívat metody efektivního čtení a tvůrčího psaní;
- používat při studiu techniky učení a paměťové techniky
- využívat efektivní prvky ústního projevu a obstojně argumentovat
Osnova
 • Kreativita
 • Asociace a Brainstorming
 • Myšlenkové mapy a Myšlenkové klobouky
 • Infografiky a Vizualizace dat
 • Mediální gramotnost a sociální sítě
 • Rychločtení a Aktivní čtení I.
 • Tvůrčí psaní I. a Automatické psaní
 • Tvůrčí psaní II. a Storytelling
 • Učení I. a Aktivní čtení II.
 • Učení II. a Paměťové techniky
 • Ústní projev a Argumentace
 • Wiki a Jak se ptát a jak naslouchat
 • Závěrečný úkol
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 168 s. ISBN 978-80-265-0267-8. URL info
 • ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 315 s. ISBN 8025104575. info
Výukové metody
e-learning v Interaktivní osnově IS MU s  možností (ne nutností) je absolvování workshopů
Metody hodnocení
Student během semestru absolvuje každý týden podle svého výběru úkoly, jako alternativu si může zvolit absolvování reálného workshopu konaného v učebnách s lektory. Kurz je ukončen závěrečným kolokviem v učebnách FF MU, které vyžaduje základní znalost technik (principy a aplikace).
Informace učitele
http://kpi.knihovna.cz
Můžete se připojit do FB skupiny: https://www.facebook.com/groups/kpi22/.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.